จำนวนผู้ใช้งาน 38 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1105186 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1149 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
21 ครั้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.ชร24 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งไฟล์รายงาน SAR ส่วนที่ 1 ใหม่23 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
121 ครั้งประเมินมาตรฐานและจัดทำรายงาน SAR 22 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย22 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งแบบประเมินมาตรฐานห้องสมุด18 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
35 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด17 มี.ค 2560กลุ่มนโยบายและแผน
45 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)13 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งซักซ้อมความเข้าใจมาตรการอันเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ10 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งไฟล์นำส่งข้อมูลประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี กศ.593 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
39 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ3 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(17)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(16)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(15)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(14)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
28 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(13)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
45 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(12)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(11)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(10)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
30 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(9)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
35 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(8)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(7)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(6)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(5)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
27 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(4)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
52 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(3)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
17 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(2)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
28 ครั้งเอกสารประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2559(1)1 มีนาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10 ครั้งผลการพิจารณารับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) 1 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
116 ครั้งปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 256027 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
50 ครั้งกระดาษคำตอบการสอบข้อสอบกลาง23 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งมาตรการในการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.256022 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
121 ครั้งเอกสารปุมสอบการอ่านและข้อสอบกลาง20 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ครั้งผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต18 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งครูรายเดือน15 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.256014 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งโครงสร้างข้อสอบกลาง ปีการศึกษา255913 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
34 ครั้งประกาศรับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)10 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี9 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศผลการสรรหาบุคคลฯ ตำแหน่งนักการภารโรง9 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี7 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งแจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 /2559 ที่ ศธ 04043/7681 4 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่งนักการภารโรง3 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2 /2559 (30%) ที่ ศธ 04043/7680 ลว.22 ธค.593 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
45 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี2 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย2 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี2 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนครูผู้ควบคุมนักเรียนสอบONETป.61 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
54 ครั้งผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)1 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ31 มกราคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 ครั้งแบบสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี 31 มกราคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36