ข่าวสารการศึกษา ข่าว e-Clips สพป.เชียงราย เขต ๑
     e-Clips ที่ : 56 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สพป.ชร.1 จัดทำคลิปวิดัโอเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม TSC GREEN CHALLENGE "สภานักเรียนไทยร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้มีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเเละองค์กร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053711410 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]