ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 770926  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

     นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ผู้เชียวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม องคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา และกลุ่มโรงเรียนผางาม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 25560 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25590......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : นิเทศก์ติดตามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

     นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.1 ได้มานิเทศก์ติดตาม การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในระดับชั้นอนุบาล ของโรงเรียนผาขวางวิทยา โดยมี นาย สุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูคอยให้การต้อนรับ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยการทำแนวกันไฟ

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยาให้การต้อนรับนายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยาว ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยการทำแนวกันไฟ โดยความร่วมมือของ ฝ่ายปกครองตำบลแม่ยาว และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธี ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่16กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : แสดงความไว้อาลัยต่อพ่อหลาน กันจินะ บิดาคุณครูจิรภิญญา พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์ คุณครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย

     นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย พร้อมด้วยนายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม แสดงความไว้อาลัยต่อพ่อหลาน กันจินะ บิดาคุณครูจิรภิญญา พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์ คุณครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :Anuban Chiangrai School
หัวข้อข่าว : " คิดถึง พระราชา "

     นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดเทียนธูป เครื่องทองน้อย ในพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ด้วยการแปรขบวนของนักเรียนระดับชั้น ปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในชื่อ “ คิดถึงพระราชา ” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ( ครูดำรงค์/ข่าว ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :Anuban Chiangrai School
หัวข้อข่าว : สร้างความตระหนัก สำนึกรัก ประชาธิปไตย

     นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานกดปุ่มสัญญาณ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีผู้สมัคร รับเลือกตั้ง จำนวน ๒ พรรค ได้แก่ พรรคอนุบาลพัฒนา เบอร์ ๑ และพรรครักอนุบาล เบอร์ ๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มาติดตั้งระบบลงคะแนน ด้วยเครื่องลงคะแนน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ2560 ท่านรองอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมทีมงานจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี อาจารย์อุบลวรรณ แสนมหายักษ์ อาจารย์จรูญ เขนย เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ระบบที่ 4 การจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการจัดทำFlow chart และการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตแต่คณะครูและผู้บริหารโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : นิเทศและติดตามผล ฯ

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นวยวิวรรธพงค์ สมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ได้แก่ นายประดิษฐ์ เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสมเกียรติ แสงทองล้วน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางจีราวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เข้านิเทศตามผลการดำเนินงาน “โรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : นักเรียนร่วมด้วยช่วยกันทำแนวกันไฟป่า

     ด้วยฤดูแล้งของทุกปี ป่าดอยปุย ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย มักจะเกิดปัญหาไฟใหม้ป่า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการเผาวัชพืช เพราะเป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรด้วย ทำให้เกิดการเสียหายของพื้นที่ป่าไม้ และทำให้เกิดหมอกควัน สภาพอากาศเป็นมลพิษ เทศบาลตำบลท่าสาย ชุมชน และโรงเรียนบ้านหัวดอยได้เห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ร่วมจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าตำบลท่าสาย ในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสาย
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาย

     ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาย ณ โรงเรียนบ้านท่าสาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรักษาอนามัยช่องปากที่ดีของนักเรียนทุกคน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสาย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่าสายจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2559

     ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านท่าสายจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมสวดมนต์ ทำสมาธิ ถวายสัฆทานและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ชำนาญ เจ้าอาวาสวัดร่องธาร ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าสาย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ครูฉวีวรรณ
หัวข้อข่าว : รับรักเรียน60

     นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1นายขะนชัย ชุ่มส่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับ อนุบาล ป.1ป.4ของรร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)โดยมี นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.โรงเรียน นส.ศิริวรรณ อรุณปรีย์ รอง ผอ.และคณะกรรมการให้การต้อนรับ(ครูฉวีวรรณ ปัญญา/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : รับการประเมินนิเทศก์ติดตาม

     น.บรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.1 พร้อมด้วยคุณครูสุภาภรณ์ ปัญญานวล นิเทศก์ติดตามการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นอนุบาล ของโรงเรียนบ้านจะคือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ครูฉวีวรรณ
หัวข้อข่าว : โล่ชนะเลิศ การเล่าภาษาจีน

     วันที่10ก.พ.60 เด็กชาย เหว่ยเจีย ลิ้ม นักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ระดับประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยการฝึกสอนของเล่าซือถู ครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนค่ะ(ครูฉวีวรรณ ปัญญา/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : อนุบาลเมืองเชียงราย เกมส์

     ว่าที่ร้อยตรีคำลือ กันทะวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แม่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ที่ร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่นักเรียน (ภาพ/ข่าว ปชส.AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/354 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36