ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 786903  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

     นายอินสอน กันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ และคณะครู จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ขึ้นในวันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ,ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๕๙ อย่างพร้อมเพรียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : โครงการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

     นายสมชาย ปวงน้อย นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุดประธานพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสุด ณ ห้องประชุมศรีบุรี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด โดยมีครูอัมพร พลประสิทธิ์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าสุดสมัครเข้าโครงการจำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ซึ่งเด็กจะได้ฝึกทักษะการว่ายน้ำเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 3

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยามอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศน์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ “หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี พิพิธภัณฑ์บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และ วัดร่องเสือเต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ควบคุม ดูแล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 2

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยามอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศน์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ “หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี และ วัดร่องขุ่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ควบคุม ดูแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ทัศน์ศึกษาช่วงชั้นที่ 1

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยามอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนชั้น อนุบาล ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว และ ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค เชียงราย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ควบคุม ดูแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ประเมินศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

     นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 พร้อมด้วย นางสมฤดี นาคหฤทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นายประดิษฐ์ เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ ประเมินศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา โดยมีนายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ ได้นำเสนอข้อมูล และ ผลการบริหารด้านจัดการศึกษา โดยมีคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยา คอยให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2559

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) โดยมี นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ ริบประเสร็จ ประธานกรรมการผู้จัดการ และ บริษัทโพรเซสเทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

     วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม 2560 นายสมคิด สอนนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 / 2559 พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ภาคภุมิใจและยินดี กับนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : วันปัจฉิมนิเทศ

     นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางขอน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบูรณาการค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

     นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านปางขอน นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านปางขอน ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปางขอน (ปชส.โรงเรียนบ้านปางขอน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : วันกตัญญู

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ และคณะครู จัดงานวันกตัญญู ขึ้นในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ อย่างพร้อมเพรียงกัน ...จำรัส ฉันทะ(ครูไก่)/..ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ ได้จัดกิกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ของปีการศึกษาปี ๒๕๕๙ ขึ้นในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ...จำรัส ฉันทะ(ครูไก่)/..ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านจะคือ จบปีการศึกษา 2559

     ความตั้งใจ ประกอบกับความมานะอดทน ในการเรียน ของนักเรียนบนพื้นที่สูง โรงเรียนบ้านจะคือ นักเรียนชนเผ่าลาหู่ กับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มโอกาสแก่เด็กๆบนพื้นที่สูงให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ ครูวันทนี)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันกตัญญู จบปีการศึกษา 2559

     โรงเรียนบ้านจะคือ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูนักเรียน จบปีการศึกษา 2559 โดยมี พันจ่าอากาศเอก พ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะคือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาและคุณครูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกิจกรรมอาทิ การทำพิธีตามประเพณีของชนเผ่าลาหู่ และการผูกข้อมือ รับใบประกาศนียบัตรภาพถ่ายและรับประทานอาหารร่วมกับกับคณะคุณครูนักเรียนผู้ปกครองเพื่อแสดงถึงความสำเร็จในการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะคือ สพป เชียงราย เขต 1 (ภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ

     วันพุธที่15มีนาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)และคณะครู ได้ร่วมกันจัดงาน “วันปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559” โดยมีกิจกรรมผูกด้ายมัดขวัญ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครู ผู้ปกครองและ นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นสูงสุด อีกทัั้งเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อบุพการีและครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมา และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักความภูมิใจในสถาบันของตนเอง (ปชส.โร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/359 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36