[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Lopatum

นายอินสอน กันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ และคณะครู จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ขึ้นในวันอังคา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายสมชาย ปวงน้อย นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุดประธานพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยามอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยามอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยามอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนชั้น อนุบาล ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3ไปทัศนศึกษาแหล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 พร้อมด้วย นางสมฤดี นาคหฤทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นายประดิษฐ์ เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ ประ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :bantung

นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :malom

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม 2560 นายสมคิด สอนนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :wkwschool

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :pangkhon

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านปางขอน นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ และคณะครู จัดงานวันกตัญญู ขึ้นในว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ ได้จัดกิกรรมการประชุมผู้ปกครองนัก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

ความตั้งใจ ประกอบกับความมานะอดทน ในการเรียน ของนักเรียนบนพื้นที่สูง โรงเรียนบ้านจะคือ นักเรียนชนเผ่าลาหู่ กับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มโอกาสแก่เด็กๆบนพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูนักเรียน จบปีการศึกษา 2559 โดยมี พันจ่าอากาศเอก พ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะคือ ให้เกียรติเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Honglee2

วันพุธที่15มีนาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)และคณะครู ได้ร่วมกันจัดงาน “วันปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานพิธีเปิดในงาน"เปิดเฮือนเยือนบ้านโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :chaveewan

นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์ )ประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนและตรง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :chaveewan

นายสมนึก จันทร์แดง ผอ. รร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)ดูแลการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โดยมีรอง ผอ.โรงเรียนและคณะครูทีมงานชั้น อนุบาล ป.1 ป.4......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :Honglee2

วันอังคารที่14มีนาคม2560นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ให้การต้อนรับนายอัมรินทร์มณีรัตน์สมาชิกสภาจังหวัดเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :hp3school

นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ นางเพ็ญตะวัน ธรรมพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน ประเมินศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :amcr

นายเกษม กุลดี นายกเทศบาลตำบลสันทรายให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมค่าย AMCR Adventure Camp ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แก่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :maemorn

…..เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยาและคณะครู พร้อมนักเรียนได้ร่วมกันจัดงาน “วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :samanmit

โรงเรียนบ้านสมานมิตร พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายภา่ษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณมูลนิธิชีวิตใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ภ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :maemorn

โรงเรียนแม่มอญวิทยาได้ดำเนินการจัดทำโครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปักผ้าอาข่า จากวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :punthuchong

นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธี "เปิดเฮือน เยือนโรงเรียนบ้านดู่ฯ (ฺBandoo School O......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :amcr

นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ นายบุญธรรม จอมมงคล นางไพฑูลย์ สายโท นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิช......
อ่านข่าวต่อ....