[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :krutim

นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ผู้เชียวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม องคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.1 ได้มานิเทศก์ติดตาม การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในระดับชั้นอนุบาล ของโรงเรียนผาขวางวิทยา โดยมี นาย สุรเจต ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยาให้การต้อนรับนายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยาว ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :amcr

นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย พร้อมด้วยนายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :adm01

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดเทียนธูป เครื่องทองน้อย ในพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :adm01

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานกดปุ่มสัญญาณ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :amcr

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ2560 ท่านรองอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมทีมงานจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นวยวิวรรธพงค์ สมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

ด้วยฤดูแล้งของทุกปี ป่าดอยปุย ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย มักจะเกิดปัญหาไฟใหม้ป่า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการเผาวัชพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :ts010school

ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาย ณ โรงเรียนบ้านท่าสาย เพื่อส่งเสร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :ts010school

ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านท่าสายจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมสวดมนต์ ทำสมาธิ ถวายสัฆทานและร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :chaveewan

นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1นายขะนชัย ชุ่มส่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับ อนุบาล ป.1ป.4ของรร.บ้านสันโค้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

น.บรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.1 พร้อมด้วยคุณครูสุภาภรณ์ ปัญญานวล นิเทศก์ติดตามการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นอนุบาล ของโรงเรียนบ้านจะคือ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :chaveewan

วันที่10ก.พ.60 เด็กชาย เหว่ยเจีย ลิ้ม นักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ระดับประถมศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :amcr

ว่าที่ร้อยตรีคำลือ กันทะวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :amcr

นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย นำคณะครูจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ และโรงเรียนเครือข่าย ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :klongkapua

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้นำนักเรียน ประมาณ 90 คนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :Artit

นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะติดตามความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

การแข่งขันฟุตบอล CRRU Youth Leaque ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :maemorn

.....เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา ได้นำคณะครูโรงเรียนแม่มอญวิทยาไปช่วยโรงเรียนเทคนิคดุสิต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :maemorn

.....เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์การใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :punthuchong

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป. เชียงราย เขต1 ได้เยี่ยมชมสนามสอบ O-NET 2559 ที่โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยมีนายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผอ.สพป.เชีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :phakwang

นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยาให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์ ทะระมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง ประธานสนามสอบและนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :chaveewan

นายอภินันท์ นาระตะ ประธานกลุ่ม รร.เมืองใต้ ประธานสนามสอบo-net ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ทำหน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :adm01

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปุณยาพร อินต๊ะพรม นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงร......
อ่านข่าวต่อ....