นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประชุมผู้บริหารการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 9,989 รูป โดยกศจ.เชียงราย รับผิดชอบ 129 รูป (มาลิณี นันตรัตน์/ข่าว)
           นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 มีครูวิชาการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพวงแสด 2
 


          

 


ฉบับที่ 1166 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 432102 ครั้ง Your IP Address is 50.16.122.200
          นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พูดคุยและปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2560 ภายหลังการประชุม conference "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอเงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ณ ห้องพวงชมภู
 


          

 
          นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 รับมอบของที่ระลึกจากอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น กทม. ซึ่งเดินทางมาฝึกประสบการณ์และสัมมนาทางวิชาการในหน่วยงานการศึกษา มีนายสมนึก วินุวงษ์ศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการร่วมอำนวยความสะดวกและให้บริการ (แสงดาว ปล้องนิราศ/ข่าว)
           นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมร่วมกับผู้ประสานงานการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ จากสพป.เชียงราย ทั้ง 4 เขต เพื่อสรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ ซึ่งทุกสพท.มีความพร้อมทั้งการรับสมัครซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มีนาคม 2560 พร้อมการรับบริจาคในแต่ละสพท. โดยเขต 1 รับสมัคร 33 คน เขต2-4 รับสมัคร เขตละ 32 คน (มาลิณี นันตรัตน์ /ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พูดคุยและปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2560 ภายหลังการประชุม conference "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอเงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ณ ห้องพวงชมภู
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) โดยมี นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณณัฐวุฒิ ริบประเสร็จ ประธานกรรมการผู้จัดการ และ บริษัทโพรเซสเทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ในครั้งนี้ด้วย // ปชส. รร./ภาพ-ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
นายกิตติพงษ์ จุโลทก ผอ.รร.บ้านดป่งช้าง นายนพดล กาแก้ว ผอ.รร.บ้านร่องเบ้อวิทยา น.ส.เพ็ญศรี คำโป่ง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลผู้สอบคัดเลือก นำคะแนนจัดส่งคณะกรรมการกลาง เพื่อผนึกซอง ลงลายมือชื่อนำส่งผอ.นพรัตน์ อู่ทอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการสอบคัดเลือกครูผู้กรณีพิเศษและเหตุจำเป็น ปี 2560 เมื่อ 18-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยบัญชีกศจ.เชียงราย ปี 2560 มีดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ที่ปรึกษา สพฐ. ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการ และคณะผู้บริหารร่วมจับฉลากทำหน้าที่ ประธาน คณะกรรมการประจำห้องสอบ 21 ห้อง ณ รร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ที่ปรึกษา สพฐ. ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก "ครูผู้ช่วย"สังกัดสพฐ. ของกศจ.เชียงราย และดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ผอ.กศน.จ.เชียงราย กรรมการในกศจ.เชียงราย เยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกที่รร.บ้านสันโค้งฯ มีนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต1 นางสมดี นาคหฤทัย ผอ.หน่วยตสน. พร้อมคณะผู้บริหาร ชื่นชมกิจกรรมการเพาะถั่วงอกด้วยถังน้ำและละอองน้ำ "ถั่วงอกคอนโด" ทำให้ได้ผลผลิตที่สะอาดสำหรับกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน รร.บ้านสันกอง ภายหลังพิธีเปิดบ้านวิชาการ มีนายสุทธิพงษ์ ทะระมา ผอ.รร.บ้านสันกลางและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประชุมกศจ.เชียงราย ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย มีนายนพรัตน์ อู่ทอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นเลขานุการ กศจ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามตรวจสภาพความพร้อมอาคารสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายชั่วคราว ณ อาคารพวงแสด สพป.เชียงราย เขต 1 นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบขวัญกำลังใจแก่นางวิลัยภรณ์ ซื่อสัตย์ ครู รร.อนุบาลเชียงราย ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเสียหายหมดทั้งหลัง ทั้งนี้ นายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงเรียนต่างๆ ได้พร้อมใจร่วมปันน้ำใจแก่คุณครูและครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัยครั้งนี้
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/118 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า