.
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายกิตติชัย เมืองมา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พูดคุยและปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2560 ภายหลังการประชุม conference "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอเงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ณ ห้องพวงชมภู

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประชุมผู้บริหารการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 9,989 รูป โดยกศจ.เชียงราย รับผิดชอบ 129 รูป (มาลิณี นันตรัตน์/ข่าว)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 รับมอบของที่ระลึกจากอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น กทม. ซึ่งเดินทางมาฝึกประสบการณ์และสัมมนาทางวิชาการในหน่วยงานการศึกษา มีนายสมนึก วินุวงษ์ศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการร่วมอำนวยความสะดวกและให้บริการ (แสงดาว ปล้องนิราศ/ข่าว)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมร่วมกับผู้ประสานงานการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ จากสพป.เชียงราย ทั้ง 4 เขต เพื่อสรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ ซึ่งทุกสพท.มีความพร้อมทั้งการรับสมัครซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มีนาคม 2560 พร้อมการรับบริจาคในแต่ละสพท. โดยเขต 1 รับสมัคร 33 คน เขต2-4 รับสมัคร เขตละ 32 คน (มาลิณี นันตรัตน์ /ข่าว)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 มีครูวิชาการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพวงแสด 2
 
..