.
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1นายขรรค์ชัย ชุ่มสา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับ อนุบาล ป.1ป.4 ของรร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)โดยมี นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.โรงเรียน นส.ศิริวรรณ อรุณปรีย์ รอง ผอ.และคณะกรรมการให้การต้อนรับ(ครูฉวีวรรณ ปัญญา/ข่าว)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายสุทธิพงษ์ ทะระมา ผอ.รร.บ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัยและคณะครู บุคลากรทางการศึกษารับการตรวจสอบงบประมาณจาก หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต1 นำโดยนางสมดี นาคหฤทัย ผอ.ตสน.สพป.เชียงราย เขต1 และนางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายชุมพล สนิทวงค์ ผอ.บ้านห้วยแม่ซ้าย พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายวิวรรธพงศ์ สมจิตร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต1 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศติดตามผลการดำเนินงาน “โรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ …จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว...

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
ด้วยฤดูแล้งของทุกปี ป่าดอยปุย ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย มักจะเกิดปัญหาไฟใหม้ป่า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการเผาวัชพืช เพราะเป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรด้วย ทำให้เกิดการเสียหายของพื้นที่ป่าไม้ และทำให้เกิดหมอกควัน สภาพอากาศเป็นมลพิษ เทศบาลตำบลท่าสาย ชุมชน และโรงเรียนบ้านหัวดอยได้เห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ร่วมจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าตำบลท่าสาย ในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
โรงเรียนบ้านท่าสาย จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมสวดมนต์ ทำสมาธิ ถวายสังฆทานและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ชำนาญ เจ้าอาวาสวัดร่องธาร ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าสาย
 
..