จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 559 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 33 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 256016 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 255925 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 255925 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 255925 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 25584 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 25584 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 25584 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 25584 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 25584 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
34 ครั้งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 255929 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งการจัดจ้าง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียน16 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 255814 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 255814 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 255814 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 255814 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 255714 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 255714 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 255714 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
33 ครั้งประกาศสอบราคา7 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 25596 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 25596 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 25592 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 255911 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งราคากลางจัดซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
51 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 255830 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 255830 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 255830 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งราคากลางก่อสร้างศาลาสร้างสุขแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม รร.อนุบาลเชียงราย(บ้านสันต้นเปา)30 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-600189