ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูล 33 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
33สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560(6)16 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559(20)25 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559(7)25 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559(6)25 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2558(37)4 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2558(11)4 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2558(9)4 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2558(10)4 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2558(17)4 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(34)29 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23การจัดจ้าง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียน(56)16 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2558(2)14 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2558(2)14 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2558(2)14 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2558(3)14 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2557(4)14 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2557(3)14 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2557(1)14 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15ประกาศสอบราคา(33)7 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2559(7)6 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559(5)6 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2559(8)2 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์