ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 651578  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

     วันที่ 19-20 มีนาคม 2560 นางชุติมา เกษรมาลามอบหมายให้ นางสาวรัตน์รวี ปินะถา และเด็กชายพีระพัฒน์ ทองเย็น ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค เด็กชายสมจิตร สระแก้ว รองประธาน เด็กชายจินิวัฒน์ ละมัยกุล กรรมการ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย (รัตน์รวี/ ข่าว:ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : โครงการแต้มฝันให้น้อง

     วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 นางชุติมา เกษรมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโค คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค ให้การตอนรับ คณะผู้ใจดี จากโครงการแต้มฝันให้น้อง และได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 1.ทาสี 2.ซ่อมและทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ 3.แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (รัตน์รวี/ข่าว:ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 41

     การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด และโรงเรียนวัดสำเภาทอง นางชุติมา เกษรมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโค ให้ความสำคัญ ด้านกีฬา ของนักเรียนโดยให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโคเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กนักเรียน ทางด้านกีฬา ความสามัคคี และน้ำใจนักกีฬา ผลการแข่งขัน โ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดกิจกรรมนันทนการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค

     วันที่17 มีนาคม 2560 นางชุติมา เกษรมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโคคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค ได้ตอนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดกิจกรรมนันทนการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค (รัตน์รวี/ข่าวและภาะพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
หัวข้อข่าว : การแข่งขัน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 12 ระดับประเทศ

     ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลบ่อทองได้เข้าร่วมการแข่งขัน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 12 ระดับประเทศ ที่ สถิติ 9.69 วินาที และขอบคุณคณะครูที่ได้ฝึกซ้อม นักเรียน วิ่ง 31 ขา มา ณ ที่นี้ด้วย (ประชาสัมพันธ์/รายงานข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
หัวข้อข่าว : ผู้มีจิตศรัทธามาเลี้ยงอาหารกลางวัน

     วันที่ 14 มีนาคม 60 นายกิติพงศ์ มณีรัตน์ มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และผลไม้ ให้กับนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.กันธอร กุลบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามและคณะครูขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ประวิทย์ รายงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง

     การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด และโรงเรียนวัดสำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง นางเฉลา ระโหฐาน ให้ความสำคัญ ด้านกีฬา ของนักเรียนโดยให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กนักเรียน ทางด้านกีฬา ความสามัคคี และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

     นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ได้นำคณะครูโรงเรียนบ้านทับร้างเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง (ภาพ/ข่าว : ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
หัวข้อข่าว : รับมอบสิ่งของ

     วันที่ 12 มี.ค. 2560 ผอ.กันธอร กุลบุตรดี และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ขอขอบคุณทีมบิ๊กไบค์กลุ่ม Zooomer-x Ladprao กลุ่ม Dark corner กลุ่ม 2 ล้อไทยแลนด์ และกลุ่ม Stroke อมตะชลบุรี ที่มาเลี้ยงอาหาร มอบสิ่งของ และพานักเรียนๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ประวิทย์ รายงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
หัวข้อข่าว : โครงการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต

     โรงเรียนวัฒนานุศาสน์จัดกิจกรรมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยบาทหลวงเอกภพ ผลมูล ผู้อำนวยการสังคมพัฒนาสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นผู้รับมอบปัจจัย และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้แก่คณะครูและนักเรียน ณ อาคารมารีอา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านเก่า
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบ้านเก่าได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

     วันที่ 11 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านเก่า ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จัดโดย บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จำกัด ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนของเรา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ ในการแข่งขันครั้งนี้(ภาพ/ข่าว เนตรชนก) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค ประจำปีการศึกษา 2559

     2 มีนาคม 2560 นางชุติมา เกรษมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโค คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายเถลิงศักดิ์ พาสร้อย เจ้าหน้าที่สาธารธสุข โรงพยาบาลสต.บ้านธรรมรัตน์ ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน (รัตน์รวี:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมการคัดแยกขยะต้นทาง เทศบาลตำบลธาตุทอง “ตามหลักการ 3 R ประชารัฐ”

     เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ้านตลาดเนินหินได้เข้าร่วมโครงการอบรมการคัดแยกขยะต้นทาง เทศบาลตำบลธาตุทอง “ตามหลักการ 3 R ประชารัฐ” มุ่งสู่ตำบลธาตุทองน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน โดยมีคณะวิทยากรจากเทศบาลตำบลธาตุทองมาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้ เข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (พลชิต พลชัย/ภาพ ธีราภรณ์ เหล่ากาวี/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทับร้าง

     โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วม อบต.บ่อทอง จัดกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน มีต้นไม้ พันธ์ปลามาแจก ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี ตัดผมฟรี ทำหมันหมาแมวฟรี มีสินค้าราคาถูกมาจำหน่าย ในการนี้โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดให้บริการนวดเพื่อสุขภาพและจำหน่ายน้ำดื่ม ไว้บริการผู้ที่มาร่วมงาน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาหน้าโรงเรียนบ้านทับร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ภาพ/ข่าว ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างดำเนินการสอบอ่านเขียน ป๑-๔ ตามนโยบาย

     โรงเรียนบ้านทับร้าง ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ตามนโยบายของ สพป.ชลบุรี เขต ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เป็นกรรมการคุมสอบร่วมกับครูโรงเรียนบ้านทับร้าง ณ โรงเรียนบ้านทับร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ภาพ/ข่าว ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/237 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630 - 5 แฟกซ์ 038-474636

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36