สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559
สพป.ชลบุรี เขต 3 ประชุมชี้แจง
การประเมินความสามารถในการอ่านเขียน
 

ศธ.น้อมรับพระดำรัสเร่งปลูกฝังมารยาท
คุณธรรมเด็กไทย
               ++ศธ.น้อมรับพระดำรัสเร่งปลูกฝังมารยาท-คุณธรรมเด็กไทย ชี้ผู้บริหาร-ครูต้องเป็นแบบอย่าง++ ศธ.น้อมรับพระดำรัส“สมเด็จพระสังฆราช”เร่งปลูกฝังมารยาท คุณธรรมเด็กไทย ชี้ผู้บริหาร-ครูต้องเป็นแบบอย่าง รวบรวมตัวอย่างการสอนที่สร้างอุปนิสัยที่ดีงามเป็นต้นแบบร.ร. เมื่อวันที่ 18 ก.พ.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพรมหาเถร) ทรงห่วงใยและฝากให้ทุกภาคส่วนฟื้นหลักวัฒนธรรมขึ้นมาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ อย่าให้เด็กตามวัฒนธรรมฝรั่งมากจนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องของการไหว้ มารยาทไทย เนื่องจากการทักทายของเด็กทุกวันนี้ เน้นวัฒนธรรมตะวันตกจนลืมวัฒนธรรมไทยไปมากแล้วนั้น ว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น้อมรับใส่เกล้าฯ ความจริงสมเด็จพระสังฆราชตรัสมากกว่านี้ เมื่อครั้งคณะรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะ ได้ทรงประทานพระโอวาทเกี่ยวกับเด็ก โดยทรงเน้นว่า เด็กดีคือ เด็กที่ยึดมั่นอยู่กับความดี ความจริง และความงาม พระองค์ทรงสอนเรื่องความงามด้วยว่า ธรรมะที่ทำให้งามคือ ขันติ โสรัจจะ รวมถึงเรื่องธรรมจริยา ซึ่งทั้งหมดนี้ควรปลูกฝังให้แก่เด็ก ผู้บริหาร ครูและอาจารย์ก็ต้องทำเป็นตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ศธ.กำลังรวบรวมตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่สร้างอุปนิสัยที่ดีงาม เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนนำไปสอนต่อให้แก่เด็ก ซึ่ง ศธ.ถือเป็นนโยบายสำคัญทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ กำลังอยู่ระหว่างออกแบบการประเมินเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมืองของเด็กนักเรียน เพราะที่ผ่านมาประเมินโดยการใช้ข้อสอบซึ่งไม่ได้ผล เพราะเรื่องนี้จะต้องประเมินโดยครูซึ่งใกล้ชิดเด็ก และประเมินทันทีที่พบเห็น ขอบคุณที่มาจาก คม ชัด ลึก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 107 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 45069 ครั้ง Your IP Address is 54.205.19.31
          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการประเมินความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตามคู่มือ การรับ-ส่ง ข้อสอบ รวมทั้งการตรวจและบันทึกผลการสอบ ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยช่วงเช้าประชุมชี้แจงครูวิชาการโรงเรียนรัฐบาล ช่วงบ่ายครูวิชาการและครูที่บันทึกผลการสอบโรงเรียนเอกชนและท้องถิ่น การทดสอบครั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับการประเมินทุกสังกัด รวมทั้งสิ้น 41,392 คน (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เลขที่ 14 / 42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการประเมินความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตามคู่มือ การรับ-ส่ง ข้อสอบ รวมทั้งการตรวจและบันทึกผลการสอบ ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยช่วงเช้าประชุมชี้แจงครูวิชาการโรงเรียนรัฐบาล ช่วงบ่ายครูวิชาการและครูที่บันทึกผลการสอบโรงเรียนเอกชนและท้องถิ่น การทดสอบครั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับการประเมินทุกสังกัด รวมทั้งสิ้น 41,392 คน (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “เด็กไทยหัวใจรักษ์โลก” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หลัก 3Rs Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้น้ำ Recycle นำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนัก และวินัย ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมช่วยกันแก้ปัญหา หลังจากนั้น นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้เดินทางไปยังกุฎิเจ้าอาวาสวัดสุรศักดิ์ เพื่อรับเงินบริจาค จำนวน 189,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป (ภาพ : พรเทพ ศรีชาติ) (ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งศูนย์ประสานงานการจัดสอบออกเป็น 3 ศูนย์ แบ่งเป็น ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอศรีราชา (โรงเรียนวัดมโนรม) ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอบางละมุง (โรงเรียนอนุบาลบางละมุง) ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอสัตหีบ (โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน) จำนวน 52 สนามสอบ โดยมีนายวิชัย พวงภาคึศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานการจัดสอบ และในวันนี้ (4 ก.พ.60) ซึ่งเป็นวันแรก นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง โรงเรียนศรีสุวิช โรงเรียนบ้านทุ่งคา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และโรงเรียนบ้านสัตหีบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังแก่นักเรียนที่เข้าสอบ ผลปรากฏว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรงตามมาตรฐานการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. (ภาพ : พรเทพ ศรีชาติ) (ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปรีชาญาณ 1 อาคารสรรพปัญญา โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดงาน วันครู ประจำปี 2560 ครั้งที่ 61 ภายใต้แนวคิด “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 1 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ประธานได้กล่าวปราศรัยให้โอวาทแก่ข้าราชการครูผู้มาร่วมงาน และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และครูดีเด่น (ปิ่นเพชร แช่มช้อย ; ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
วันนี้ (2 ธันวาคม 2559) เวลา 10.30 น.นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พรัอมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมกันทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี กิจกรรมประกอบด้วย เคารพธงชาติ ปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ปลูกต้นราชพฤกษ์ และสวดมนต์ ทำสมาธิ (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ " โดยมีการกล่าวแสดงความอาลัย พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อไว้อาลัย สุดท้ายร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการถวายความอาลัย ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 8/2559 เพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการ (พรเทพ ศรีชาติ,ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะข้าราชการ นำริบบิ้นไว้ทุกข์ จำนวน 5,000 ชิ้น ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา (ภาพ : เครือข่าย ปชส.สพป.ชบ.3 / ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
++สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช++ วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559
24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องชลบุรี โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา : นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายวสันต์ นาวเหนียว ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนเป็นประธานเปิดโครงการ “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษามุ่งความยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดขึ้น โดยมีนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรม เวทีเสวนา หัวข้อ “น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สู่สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภาคประชารัฐ” ผู้เสวนาได้แก่ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายภควัต เลิศมุกดา ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลโทวิษณุ ไตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 6 (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ในระดับเขตพื้นที่ และวิธีปฏิบัติงานเป็นเลิศ Best Practice มีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จากเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 240 คน (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/12 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า