ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 1715 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
2389 รับสมัครรับตรง(รอบ 3 โควตาทั่วประเทศ)โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [17 มี.ค. 2560] 52 0
2388 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพรเกียรติ จังหวัดสกลนคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [17 มี.ค. 2560] 20 0
2387 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันของสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15 มี.ค. 2560] 21 0
2385 การสรรหาพิจารณาคัดเลือกและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [8 มี.ค. 2560] 79 0
2384 ความเคลื่อนไหวการเรียกบรรจุพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ศศิวัฒน์ [7 มี.ค. 2560] 179 0
2383 เชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [7 มี.ค. 2560] 36 4 [7 มี.ค. 2560]
2382 สสวท.ชวนครูวิทย์-คณิตเสริมความรู้ เตรียมพร้อมก่อนทดสอบครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [1 มี.ค. 2560] 108 0
2380 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [24 ก.พ. 2560] 72 2 [24 ก.พ. 2560]
2379 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการโรงเรียนในโรงงาน ร่วมกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 ก.พ. 2560] 73 0
2375 การจัดสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ (กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย) ปีการศึกษา 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [20 ก.พ. 2560] 32 0
2372 การบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองผ่านแบบ ภ.ง.ด.90,91 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [14 ก.พ. 2560] 40 2 [14 ก.พ. 2560]
2371 การอบรมออนไลน์ หลักสูตร STEM ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [14 ก.พ. 2560] 74 0
2370 การจัดสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษ (กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย) ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [8 ก.พ. 2560] 64 0
2369 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [31 ม.ค. 2560] 393 0
2368 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [31 ม.ค. 2560] 61 0
2367 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างเครือข่ายมหาวิทยลัยจีนและสถาบันการศึกษาไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [30 ม.ค. 2560] 29 0
2366 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26 ม.ค. 2560] 64 0
2365 การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [19 ม.ค. 2560] 259 0
2364 การรับตรง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [19 ม.ค. 2560] 35 0
2363 การรับตรง(รอบ 2) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [19 ม.ค. 2560] 30 0
2362 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 74 2 [10 ม.ค. 2560]
2361 การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์..... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 46 2 [10 ม.ค. 2560]
2360 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 37 7 [10 ม.ค. 2560]
2359 เชิญชมงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 34 4 [10 ม.ค. 2560]
2358 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 13 2 [10 ม.ค. 2560]
2357 ขอเชิญร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [10 ม.ค. 2560] 22 3 [10 ม.ค. 2560]
2356 เชิญร่วมงานนิทรรศการภาพวาดนกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [9 ม.ค. 2560] 27 5 [9 ม.ค. 2560]
2355 เชิญสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [9 ม.ค. 2560] 24 1 [9 ม.ค. 2560]
2354 โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [8 ม.ค. 2560] 92 0
2353 ประชาสัมพันธ์งดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [28 ธ.ค. 2559] 149 5 [28 ธ.ค. 2559]
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/58 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]