ระบบรายงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 - 4   



ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 92139 ครั้ง  
การรายงานข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติด


เอกสารประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์ "เพื่อน YC"
ภาพ "โครงการอบรมยาเสพติด"
วีซีดี สารคดีพระคุ้มเกล้าชาวไทย
โครงการกำหนดพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการป้อ
คู่มือบ้านหลังเรียนกองร้อยอาสาเสมารักษ์เ
คู่มือโครงการห้องเรียนสีขาว
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในส
แนวทางการจัดกิจกรรมบ้านหลังเรียน
ชื่อ-รหัส ผ่านเข้าสู่ระบบเพื่อรายงาน
คู่มือรายงานแก้ปัญหายาเสพติดระดับเขต
คู่มือรายงานแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียน