จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 508679 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 427 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
52 ครั้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรฯผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอเลื่อนเป็นช18 พฤษภาคม 2559ผู้ดูแลระบบ
64 ครั้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอม16 พฤษภาคม 2559ผู้ดูแลระบบ
54 ครั้งเกียรติบัตร O-NET 255810 พฤษภาคม 2559ผู้ดูแลระบบ
ครั้งโปรแกรมคำนวณขีดจำกัดล่าง4 เมษายน 2559ผู้ดูแลระบบ
ครั้งระบบประกันคุณภาพภายใน4 เมษายน 2559ผู้ดูแลระบบ
ครั้งประเมินระบบประกันคุณภาพโดยต้นสังกัด4 เมษายน 2559ผู้ดูแลระบบ
51 ครั้งแบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน 5พ.ย.564 เมษายน 2559ผู้ดูแลระบบ
29 ครั้งแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน4 เมษายน 2559ผู้ดูแลระบบ
ครั้งSARปฐมวัย 25584 เมษายน 2559ผู้ดูแลระบบ
ครั้งSARขั้นพื้นฐาน25584 เมษายน 2559ผู้ดูแลระบบ
ครั้งสลิปเงินเดือน ประจำเดือนตุลาคม 255822 ตุลาคม 2558ผู้ดูแลระบบ
29 ครั้งสังคมศึกษา28 กันยายน 2558ผู้ดูแลระบบ
70 ครั้งวิทยาศาสตร์28 กันยายน 2558ผู้ดูแลระบบ
24 ครั้งภาษาอังกฤษ28 กันยายน 2558ผู้ดูแลระบบ
62 ครั้งภาษาไทย28 กันยายน 2558ผู้ดูแลระบบ
33 ครั้งปฐมวัย28 กันยายน 2558ผู้ดูแลระบบ
28 ครั้งวิชาคณิตศาสตร์28 กันยายน 2558ผู้ดูแลระบบ
24 ครั้งประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติม28 กันยายน 2558ผู้ดูแลระบบ
96 ครั้งการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา20 กรกฎาคม 2558ผู้ดูแลระบบ
34 ครั้งสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ.2559-2562 ของ สพป.พิจิตร เขต 26 กรกฎาคม 2558ผู้ดูแลระบบ
ครั้งตกเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้าง มิถุนายน 25581 กรกฎาคม 2558ผู้ดูแลระบบ
ครั้งตกเบิกเงินเดือนข้าราชการ มิถุนายน 25581 กรกฎาคม 2558ผู้ดูแลระบบ
110 ครั้งคู่มือแนวทางการนิเทศฯการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม23 กุมภาพันธ์ 2558ผู้ดูแลระบบ
50 ครั้งการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 255823 กุมภาพันธ์ 2558ผู้ดูแลระบบ
48 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ23 กุมภาพันธ์ 2558ผู้ดูแลระบบ
75 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ23 กุมภาพันธ์ 2558ผู้ดูแลระบบ
97 ครั้งเกียรติบัตรจุดเน้น24 พฤศจิกายน 2557ผู้ดูแลระบบ
10 ครั้งการจัดค่ายอบรมพัฒนาโครงงานคุรธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง"ปีที่917 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
10 ครั้งการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัยหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี5817 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
55 ครั้งเกียรติบัตร จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา17 พฤศจิกายน 2557ผู้ดูแลระบบ
110 ครั้งการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบปาระมาณ พ.ศ.25586 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
116 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดห้องสมุดดีเด่น ปี 22576 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
76 ครั้งมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง6 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
27 ครั้งหนังสือเสริมประสบการณ์ประเภทอ่านเพิ่มเติม6 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
90 ครั้งเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เสาวนาสมัชชาสภานักเรียน" งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 646 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
99 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม6 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
124 ครั้งรณรงค์และเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้6 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
119 ครั้งขอความอนุเคราะห์ร่วมช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบฯ6 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอความอนุเคราะห์ร่วมช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนถูกยิงเสียชีวิตจากความไม่สงบฯ6 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
123 ครั้งการมอบรางวัลครุูผู้สอนดีเด่น มูลนิธิ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี5 พฤศจิกายน ผู้ดูแลระบบ
83 ครั้งขอเชิญเข้าร่วม "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557"3 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
42 ครั้งขอความร่วมมือประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี 25583 พฤศจิกายน ผู้ดูแลระบบ
104 ครั้งการรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา3 พฤศจิกายน5ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการคัดเลือกครูผู้สมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (เอกสารเพิ่มเติ)3 พ.ย.57ผู้ดูแลระบบ
45 ครั้งแจ้งประชาสัมพันธ์(สถาบันการศึกษาทางไกลฯ)3 พฤศจิกายน ผู้ดูแลระบบ
125 ครั้งสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษาปี 25583 พฤศจิกายน ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายฯ31 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
116 ครั้งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ31 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
76 ครั้งการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว31 ตุลาคม57ผู้ดูแลระบบ
87 ครั้งการเฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา31 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
http://www.pct2.obec.go.th/ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร.056-623858 ต่อ 113 Phichit_2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36