จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 508435 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 427 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
126 ครั้งหัวข้อการแข่งขัน Impromtu speech ปีการศึกษา 25578 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
74 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูธุรการ สังกัด สพป.พิจิตร เขต 27 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
97 ครั้งการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม5 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมทางการลูกเสือ5 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
119 ครั้งการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น5 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
126 ครั้งการเตรียมการป้องกัภัยน้ำท่วม5 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งสำรวจความต้องการเสื้อยืดโปลโล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนอ ครั้งที่ 64 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
121 ครั้งขอความร่วมมือในการจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่อง4 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
81 ครั้งการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษญ์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.25584 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
116 ครั้งโครงการ crs พาน้องท่องสวนสัตว์4 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
98 ครั้งขอประชาสัมพันธ์การับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 โครงการพ4 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
111 ครั้งขอเชิญประกวดสะท้อนความปรองดองของเพื่อร่วมชาติ และ ประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้อนควา4 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึก4 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
117 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเมืองจราจรจำลองศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการเรียนการใช้รถใช้ถนนอ4 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
92 ครั้งการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ4 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
108 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการอวกาศ นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์ และส่งผลงานเข้าประกวดโมเ4 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประจำปี 25584 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
112 ครั้งการออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 25573กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการประชุมสัมมนา ศึกษาดูโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ผู้เรียน3กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอข้อมูลผลการมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา3กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
93 ครั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน2กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
99 ครั้งการรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการครู อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด2 กันยายน 25ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 25572 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา2 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งเชิญประะชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ2 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งแจ้งสถานศึกษาพิจารณาใช้สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง2 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
82 ครั้งขอแก้ไขรายการตามรายละเอียดดังแนบ2 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
96 ครั้งการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูโรงเรียนปลายทาง2 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
85 ครั้งเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดและแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษ2 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 25582 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดเข็มทิศชีวิตงานเงินแก่ครู” ประจำปี 25572 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม28 สิงหาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
101 ครั้งการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศ22 สิงหาคม 2557ประชาสัมพันธ์
72 ครั้งประชาสัมพันธ์ โครงการ "เรารักโรงเรียน (Eco-School) กับโตชิบา"22 สิงหาคม 2557ประชาสัมพันธ์
127 ครั้งเชิญประชุมสร้างความเข้าใจในการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล13 สิงหาคม 2ผู้ดูแลระบบ
126 ครั้งเชิญร่วมงานครบรอบ 9 ปี สทศ. และเฉลิมฉลองการครบรอบ 130 ปี แห่งการวัดและประเมินผล5 สิงหาคม 2557ประชาสัมพันธ์
95 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูอีซี 5 สิงหาคม 2557ประชาสัมพันธ์
67 ครั้งประชาสัมพันธ์การอข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ5 สิงหาคม 2557ประชาสัมพันธ์
95 ครั้งโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21 (พ.ศ.2557) ของมูลนิธิโทเร5 สิงหาคม 2557ประชาสัมพันธ์
126 ครั้งรับสมัครธุรการโรงเรียน5 สิงหาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
94 ครั้งด่วนที่สุด...สพฐ.ให้ทุกโรงเรียนรายงานค่าใช้ไฟฟ้า ส่งภายในวันที่ 1 สิงหาคม 255731 กรกฎาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
109 ครั้งเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะของศูนย์บ่มเพาะและพัมนาอัจฉรยภาพผุ้มีความ29 กรกฎาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
84 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ28 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์
98 ครั้งเชิญชวนนำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ งาน กศน.สัญจร2557 มหกรรมวิทยาศาสตร์ และอาชี28 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์
82 ครั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย28 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์
77 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่1328 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์
92 ครั้ง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด้กระดับอนุบาลและประถม28 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์
100 ครั้งขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี28 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์
23 ครั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ28 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์
31 ครั้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี 255728 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
http://www.pct2.obec.go.th/ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร.056-623858 ต่อ 113 Phichit_2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36