จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 508431 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 427 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
107 ครั้งแจ้งการโอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา18 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งแจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา18 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
122 ครั้งนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน18 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
82 ครั้งขอเสนอบริการจัดหานักศึกษาชาวจีนเพื่อฝึกสอนภาษา18 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
85 ครั้งรายละเอียดองค์ประกอบการย้าย สพป.พิจิตร เขต 2 (1-15 ก.พ.57)12 กุมภาพันธ์ 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 25566 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
64 ครั้งคู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 25564 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งให้ลุกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง3 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการยื่นคำร้องขอย้ายครู สายงานการสอน ครั้งที่ 1/255731 มกราคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
105 ครั้งขอเชิญประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬา อบจ.และการแข่งขันกีฬา สพป.พจ.227 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งผู้มีรายชื่อดังแนบมารับเกียรติบัตรการอบรมโครงการเสริมสร้างศิลธรรมฯของคุรุสภา24 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
93 ครั้งกำชับเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน24 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาใน ก.ค.ศ.23 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจัดอบรมเกี่ยวกับกฏหมายและวินัยข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา23 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการดำเนินการโครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ ปีงบประมาณ 255722 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
92 ครั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี21 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักการภารโรงตกเบิก15 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม9 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
120 ครั้งหลักฐานการจ่ายเงินจ้างเหมาชั่วคราวครูวิกฤต9 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน9 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
82 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา9 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
ครั้งแบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ ม.39 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
16 ครั้งแบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ ป.69 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการคัเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 25568 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งประกาศสอบราคาจ้าง โรงเรียนบ้านไดลึก3 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ เพิ่มเติม3 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ3 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
96 ครั้งแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ3 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
111 ครั้งผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย3 มกราคม 2557ผู้ดูแลระบบ
67 ครั้งการประกวดววงดนตรีสากล27 ธันวาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
101 ครั้งขอเลื่อนประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน26 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งขอเปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนวัดวังหว้า26 ธันวาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
82 ครั้งเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม25 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
126 ครั้งประกาศสอบราคาจ้าง24 ธันวาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครูปี 255719 ธันวาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งแจ้งการโอนเงินอุดหนุน19 ธันวาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการเลื่อนการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 และครั้งที่ 2/255716 ธันวาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งโครงการแว่นตาเพื่อเยาวชนไทย11 ธันวาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการยื่นขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน6 ธันวาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกาา ปี การศึกษา 25576 ธันวาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการย้ายฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา29 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 ครั้งการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดพิจิตร เขต 229 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒาศักยภาพประสิทธิภาพของลูกจ้างประจำ29 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
126 ครั้งปรับระดับ เปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ29 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งการพิจารณาเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไท26 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจ้างลูกจ้าง บุคลากรวิทย์-คณิต26 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
121 ครั้งการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา25 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
102 ครั้งประกาศกรมควมคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว22 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่วิทยฐานะ15 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้15 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
http://www.pct2.obec.go.th/ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร.056-623858 ต่อ 113 Phichit_2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36