[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายชัยชน หน่อมาก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว เข้ามอบกระเช้า เพื่อแสดงความขอบคุณ กับ นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เนื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม เข้าร่วมประชุมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก หน่วยอำเภอตะพานหิน ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิต จ.พิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมต้อนรับนายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า จัดงาน ตลาดนัดวิชาการ “Open House” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ วิจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดวังสำโรง “Open House of Watwangsamrong School” แ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และนายฐิติเทพ บุณยรัตนพันธุ์ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเอกอิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และนายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกพื้นที่โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ด่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 บรรยายองค์ความรู้ของบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พจ.2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดกลุ่มโรงเรียนในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการเข้าค่าย OBEC ACTIVE LEARING CAMP โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” ซ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดป่าเรไร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดเ......
อ่านข่าวต่อ....