[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ จำนวน 2 อัตรา อัตราเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

ร.ร.บ้านธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างรายเดือน 8,000 บาทอ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนราชานุเคราะห์

โรงเรียนราชานุเคราะห์ จ.พะเยา โดยการนำของผู้อำนวยการ อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ และคณะครูให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านวังบง ในการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนราชานุเคราะห์

โรงเรียนราชานุเคราะห์ จ.พะเยา โดยการนำของผู้อำนวยการ อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ และคณะครูให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) รร.ชุมชนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนราชานุเคราะห์

โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้รับการขอความอนุเคราะห์บุคลากร คือ ผู้อำนวยการอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์และครูรุ่งรัตน์ บุญเรือง เข้าร่วมเป็นวิทยากร “การประชุมปฏิบัต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนราชานุเคราะห์

โรงเรียนราชานุเคราะห์ นำโดยผู้อำนวยการอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ พร้อมด้วยครูรุ่งรัตน์ บุญเรือง และครูภาณุวงศ์ ชัยวร ร่วมเป็นวิทยากรและทีมงาน เวทีแลกเปลี่ยน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนราชานุเคราะห์

ครูอุปัญญา เขียวน้ำชุม , ครูบุษกร ปัญญาภู และครูภาณุวงศ์ ชัยวร พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชานุเคราะห์ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนราชานุเคราะห์

โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้รับการขอความอนุเคราะห์บุคลากร คือ ครูรุ่งรัตน์ บุญเรืองและนักเรียนแกนนำ จำนวน ๒ คน เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายแกนนำพอเพีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

ทางกลุ่มโรงเรียน ปง 2 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย ภายใต้โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

ทางโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย นำโดย นายสาคร วงศ์เพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเพื่อที่ศิษย์แสด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา นำโดยผู้อำนวยการดำรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา คณะครูและบุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมกันจัดกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา นำโดยผู้อำนวยการดำรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมการอบรม DLIT ในวันที่ 18-19 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนราชานุเคราะห์

ครูภาณุวงศ์ ชัยวร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนราชานุเคราะห์

โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้รับการขอความอนุเคราะห์วิทยากร คือ ครูรุ่งรัตน์ บุญเรือง เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนราชานุเคราะห์

โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้รับการขอความอนุเคราะห์วิทยาการ คือ ครูรุ่งรัตน์ บุญเรือง เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “การจัดอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึ......
อ่านข่าวต่อ....