ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพม.15
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 560817  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :สตรียะลา
หัวข้อข่าว : โครงการ IEC ศึกษาดูงานที่ปีนัง

     โรงเรียนสตรียะลานำนักเรียนโครงการ IEC และคณะครู ไปร่วมกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียน มัธยมวิทยาศาสตร์ Sekolah Menengah Sains Tun Syed Sheh Shahabudin เมือง Bukit Mertajam Pulau Penangระหว่าง วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2560(จันทน์ยา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

     โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.ต้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : น้ำใจชาว สพม.2 สู่ ชาว บปอ.

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร นำโดย ผอ.ไพรัช แสงทอง เดินทางมาเยียม นักเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ โดยบริจาคเงินทุนการศึกษา 20,000 บาท จาก รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคาร โดยนางพรภินันท์ เลาะหนับ ผอ.รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคาร มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 11,000 บาท และ รร.สตรีศรีสุริโยทัย โดย นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผอ.รร.สตรีศรีสุริโยทัย บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง และกระเป๋านักเรียนจำนวน 100 ใบ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : เปิดห้องเรียน ศตวรรษ ที่ 21

     ผอ.ไพรัช แสงทอง และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมนักเรียน คณะครู บุคคลากร โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ พร้อมให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดใช้ห้องเรียนศตวรรษที่21 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันคณิตอัจฉริยะ

     นักเรียนโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมถ์ ร่วมเข้าแข่งขันคณิตอัจฉริยะ Pattani MG IQ200 Southern Championship 2017 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จ.ปัตตานี ซึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายสามารถเข้าสู่ในรอบสอง ภายใต้การควบคุมทีมของครูฟารียา กาแบ และ ครูนูรอัสวาณีย์ มะ กิจกรรมในครั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ และการเรียนรู้การใช้คณิตศาสตร์ ที่แตกต่างจากห้องเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ศาสนา

     นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ จัดประชุมผู้นำศาสนาในชุมชนเพื่อแถลงนโยบาย และสรุปกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีการศึกษา 2559 เมือเดือนมกราคมที่ผ่านมา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : เมาลิดสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม เมาลิดสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกวนอาซูรอจากผู้ปกคริง และชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆใน อำเภอเจาะไอร้อง มาให้บริการความสะดวกในด้านต่างๆแก่ชาวบ้านในครั้งนี้อีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :สตรียะลา
หัวข้อข่าว : ผอเขต15พบครูสตรียะลา

     ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 นายธนู นูนน้อย พบคณะครูโรงเรียนสตรียะลาพูดคุยเพื่อชี้แจงนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่เพื่อให้ครูได้ตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆสร้างความประทับให้กับครูสตรียะลาทุกคน(จันทน์ยา/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : เปิดรั้วเขียว-ขาว ชาว บปอ

     เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.15 ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ เปิดรั้ว เขียว-ขาว ชาว บปอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอเจาะไอร้อง โดยมีกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่างๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าของสภากาแฟสร้างความสัมพันธ์ผู้นำ ๔ เสาหลัก

     ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าของสภากาแฟสร้างความสัมพันธ์ผู้นำ ๔ เสาหลัก อำเภอเมืองยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ชุมชนทราบ ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ (งามจิต:ภาพ/ชุติญา:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒
หัวข้อข่าว : รับโล่จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

     ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายพูดม ป.ปาน รับโล่จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน" ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ณ สตาร์คอนแวนชั่น โฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (งามจิต:ภาพ/ชุติญา:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒
หัวข้อข่าว : ซักซ้อมทบทวนพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

     ซักซ้อมทบทวนพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ของโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมเครื่องแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (งามจิต:ภาพ/ชุติญา:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาโรงเรียนบ้านยุโป โรงเรียนบ้านคลองทราย

     ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ พร้อมด้วยคณะครูออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านยุโป รุ่งวิทยา และโรงเรียนบ้านคลองทราย (งามจิต:ภาพ/ชุติญา:ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒
หัวข้อข่าว : "การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐"

     ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐" ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เทศบาลตำบลยุโป และออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป. ๖ โรงเรียนวัดชมพูสถิต (งามจิต:ภาพ/ชุติญา:ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒
หัวข้อข่าว : ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับ นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ตามโครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

     ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับ นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ตามโครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีชุมชนต้นแบบในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน/องค์กร ในการจัดการขยะได้ตามประเภท (งามจิต:ภาพ/ชุติญา:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/263 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36