@@@ คุรุสภาย้ำเกณฑ์ขอใบอนุญาตใหม่ ชี้ต่ออายุ 3 ครั้งได้ตั๋วยาวตลอดชีพ��ข่าวจากคุรุสภาแจ้งว่า ด้วยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นการปรับปรุงจากข้อบังคับคุรุสภาฉบับ พ.ศ.2547 ที่ใช้มาแล้ว 12 ปี มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความชัดเจนและเกิดผลดีต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้ ยกเลิกการให้ชาวต่างประเทศที่จะมาขอรับใบอนุญาตฯ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรอบรมที่คุรุสภากำหนด, ไม่นำกรณีมีลักษณะต้องห้ามมาพิจารณาในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ด้วยเหตุผลว่ากลุ่มดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นพื้นฐานซึ่งถือว่าได้ผ่านการพิจารณาว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม หากถูกวินิจฉัยว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพก็มีผลกับใบอนุญาต � � � � � ทุกฉบับที่ได้รับ ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตฯ จากเดิมให้ยื่นก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน เปลี่ยนมาเป็น ให้ยื่นภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ ผู้ขอต่ออายุที่ได้รับอนุมัติต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 และไม่มีกรณีถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือถูกลงโทษทางวินัย ให้ถือเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตตลอดชีพ หากถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพที่ไม่ใช่กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใบอนุญาตตลอดชีพนั้นให้มีอายุใช้ได้ 5 ปีนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยดังกล่าว ผู้ที่ยื่นคำขอต่ออายุหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว จะต้องไม่เกิน 5 ปีที่ใบอนุญาตยังมีอายุใช้ได้ และต้องเสียค่าต่ออายุเป็นเงิน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลาที่นับได้ไม่ถึง 1 เดือนให้นับเป็น 1 เดือน เงื่อนไขนี้จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ขอบคุณเนื้่อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2560 (กรอบบ่าย) อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id34164.html @@@
สพม.15(นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) มีหน้าที
ประสาน ส่งเสริม และ สนับสนุน การศึกษา
 


               
          วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเป็นประธานพิธีเปิด ตลาดนัดคุณธรรม "ครอบครัวคนดีนราสิกขาลัยและเครือข่ายคนดี" ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส สังกัด สพม. 15 โดย นายกฤษฎา ปรีชาหาญ ผอ.โรงเรียนนราสิกขาลัย คณะข้าราชการครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่เด็กชายจักรภัทร นิลประเสริฐ และเด็กชายพลวิทย์ คงขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ,CMS Education Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด (ภาพ/ข่าว จุฑาทิพ หนูทอง)
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 611 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 225205 ครั้ง Your IP Address is 54.205.19.31
          วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเป็นประธานพิธีเปิด ตลาดนัดคุณธรรม "ครอบครัวคนดีนราสิกขาลัยและเครือข่ายคนดี" ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส สังกัด สพม. 15 โดย นายกฤษฎา ปรีชาหาญ ผอ.โรงเรียนนราสิกขาลัย คณะข้าราชการครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
 


          

 
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ขอเป็นตัวแทนทุกคนแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สังกัด สพม. 15 ที่สามารถสร้างชื่อเสียงในงานศิลปหัตถกรรมการแข่งขันทางวิชาการ โดย นายมะรอสตี เจ๊ะแว ผอ.โรงเรียนสุไหงโก-ลก รอง ผอ.รร. และคณะข้าราชการครู ร่วมกันมอบเกียรติบัตร สร้างบรรยากาศที่ดี สร้างความสุข เป็นอย่างมาก (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ขอเป็นตัวแทนทุกคนแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ซาจีร่า มูฮัมหมัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 9 คะแนน 89.67 จากการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 โดยมีครูตฤณ คงถาวร เป็นครูผู้ฝึกซ้อม (ภาพ/ข่าว จุฑาทิพ หนูทอง)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
secondary15@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเป็นประธานพิธีเปิด ตลาดนัดคุณธรรม "ครอบครัวคนดีนราสิกขาลัยและเครือข่ายคนดี" ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส สังกัด สพม. 15 โดย นายกฤษฎา ปรีชาหาญ ผอ.โรงเรียนนราสิกขาลัย คณะข้าราชการครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15(นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางต้อนรับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ (สุธี จุ้งลก ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.15(นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางร่วมประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้"เทิดไท้ราชวงศ์จักรี" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (สุธี จุ้งลก ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเป็นประธานการประชุมการรับนักเรียนโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ณ ศูนย์ประสานงานบริหาร จชต. บ่อทอง จ.ปัตตานี (สุธี จุ้งลก ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบพนักงานราชการและเยี่ยมสนามสอบฯ ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส (สุธี จุ้งลก ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
รมช.ศึกษาธิการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แปลงสู่การปฏิบัติโดยเร่งด่วน (วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ) เวลา 09.00 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม จำนวน 350 คน ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำมิติเศรษฐกิจมาเป็นแนวทางในการจัดแผนทำหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ และมีนโยบายให้มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมทั้งการขยายผลไปสู่การสร้างเครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษารองรับเมืองต้นแบบเพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาในพื้นที่ ด้าน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การจัดการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีเส้นทางทางการศึกษาสู่อาชีพตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล พร้อมผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว โดยการบูรณาการโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและการจัดการศึกษาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยนำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ใน 3 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส “หนองจิก จังหวัดปัตตานี เมืองต้นแบบ “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน, อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน, อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส เมืองต้นแบบ “การค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ” การประชุมครั้งนี้ มีวิทยากรจาก วิทยาลัยพณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้วย (เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จชต./ภาพ: จิดาภา สุวรรรกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.15(นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางร่วมประชุม กศจ.นราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (สุธี จุ้งลก ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 นายธนู นูนน้อย (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดืนทางเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา (นายสุธี จุ้งลก ภาพ/จิดาภา สุวรรณกฏ ข่าว )
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในโรงเรียน สังกัด จำนวน 11 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ สพม.15 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท ณ สพม.15 ถนนนราภิรมย์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.073-511894 (สุธี จุ้งลก ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ ผอ.หัสธรรม จินดารัตน์ ณ วัดเลียบ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (สุธี จุ้งลก ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/62 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า