[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดงาน OpenHouse Academic Pho2017โดยมีการจัดงานทางวิชาการแสดงผลงาน ครู นักเรียน และมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

สำนักงานเทศบาล ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ. ชลบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อทองวงษ์จัันทร์วิทยา โดยมี นายสมคิด กลับดี ผู้อำนว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

วันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ และรองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อทองพร้อมคณะ มาเยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม. ต้น ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

OPEN HOUSE 2016 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการ นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ด้วยทีมงานแจ่มบรรเจิดระยอง (ทำดีเพื่อแผ่นดิน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประธานชุมชนในเขตเมืองมาบตาพุดผู้มีใจรักษ์ภาษาถิ่นระยอง สมาคมครอบครั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมค่ายบูรนากร EIS SCOUT CAMP ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนสุนท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมค่าย EIS SCOUT CAMP สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4-6 ในวันที่ 13-14 มกราคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เป็นพี่เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายสมคิดกลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครูชุดแรกเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 25560 นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เป็นประธานมอบ เกียรติบัตร และรางวัลต่างๆ ให้กับนักเรียนที่ชนะเล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และพิธีปล่อยแถวสนธิกำลัง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โดยมีนายมังกร กุลวานิช อด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และธรรมะสัญจร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรูณาธิคุณและไว้อาลัยแด่พระ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อ.บ่อทอง จ. ชลบุรี จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา และกิจกรรมทอดผ้าป่าห้องเรียน เพื่อสมทบทุนการสร้างห้อ......
อ่านข่าวต่อ....