[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ คณะผู้บริหาร และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดกิจกรรมปัจฉิมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่ 13 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี ให้กับครู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้มีการรับรายงานตัว/มอบตัว เก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาตามแนวทาง Thailand 4.0 และการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

วันนี้ ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี เป็นประธานในการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี - ระยอง) ให้เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

วันที่ 14มีนาคม 2560 งานอนามัยโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต8 (ชลบุรี) และผู้เข้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่8 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ คณะผู้บริหาร และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่6-7 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้มีการจัดอบรมให้กับคณะครูตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ "Active Learning" เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายโกศล มั่นจิต และนายวัชระประโพธิ์ศรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 -5/3 จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามรอยพระยุคลบา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ศูนย์อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายอาเซียนบูรณาการการเรียนรู้จากพี่สู่น้อง ปี2 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดย นางสาวนิภาพร คำมุงคุณและนางสาวสุนิสา ศรีอัสดรได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการ ด้านเศร......
อ่านข่าวต่อ....