[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phoschool

วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ คณะผู้บริหาร และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phoschool

วันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดกิจกรรมปัจฉิมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phoschool

วันที่ 13 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี ให้กับครู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phoschool

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้มีการรับรายงานตัว/มอบตัว เก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาตามแนวทาง Thailand 4.0 และการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :suwan

วันนี้ ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี เป็นประธานในการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :banjanSchool

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี - ระยอง) ให้เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :banjanSchool

วันที่ 14มีนาคม 2560 งานอนามัยโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :sunthonphu

วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :suwan

นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต8 (ชลบุรี) และผู้เข้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phoschool

วันที่8 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ คณะผู้บริหาร และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :phoschool

วันที่6-7 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้มีการจัดอบรมให้กับคณะครูตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ "Active Learning" เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายโกศล มั่นจิต และนายวัชระประโพธิ์ศรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 -5/3 จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามรอยพระยุคลบา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

ศูนย์อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายอาเซียนบูรณาการการเรียนรู้จากพี่สู่น้อง ปี2 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดย นางสาวนิภาพร คำมุงคุณและนางสาวสุนิสา ศรีอัสดรได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการ ด้านเศร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :suwan

วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2560 ผู้อำนวยการ สมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ประชุมคณะทำงาน กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวมนัชญา มาตยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันที่ 4-5 ก.พ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดเกม รายการ อีซีซี พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่นและคำคม ชิงแชมป์ประเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันที่ 11-12 ก.พ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดเกม มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินทิวิชั่น ครั้งที่ 2 ณ หอประ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารจัดกิจกรรมเเนะเเนวสัญจรให้กับโรงเรียนประถมเเละมัธยมในเขตพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2560 โดยคณะครูเเนะเเนว นาง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารขอขอบคุณ บริษัท Siam Cement Group หรือ SCG ที่ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิ SCG ให้กับนักเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

นายโกศลมั่นจิต น.ส. สุปราณีศรีวิชา และน.สจุฑามาศ เสมามอญ เข้าร่วม และนำเสนอผลงานเคมีย่อส่วน เนื่องในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemi......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560โดยงานเเนะเเนว โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จากบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลศ์ จำกัด (มหาชน) ม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 งานเเนะเเนวโดยนางสาวนิศาชล วาทา ได้นำนักเรียน เด็กชายณัฐกิตติ์ หอมหวาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับทุนราชประชาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBE......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว :mppschool

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 คณะครูและครูต่างชาติกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย 1. นางมยุรี อาจทวีกุล 2. นางกัญชลิกา บุญญาศิริ......
อ่านข่าวต่อ....