ศธ.เกลี่ยอัตรารองรับ ผอ. รอง ผอ.ศธ.ภาค
ศธ.เกลี่ยอัตรารองรับ ผอ. รอง ผอ.ศธ.ภาค
 

ศธ.เกลี่ยอัตรารองรับ ผอ. รอง ผอ.ศธ.ภาค
ศธ.เกลี่ยอัตรารองรับ ผอ. รอง ผอ.ศธ.ภาค
               วันนี้(16ม.ค.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้อำนาจตาม ม.44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 กำหนดให้มีกระทรวงศึกษาธิการมี คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง(อ.ก.พ.)กระทรวงเพียงคณะเดียว และให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังใน ศธ. เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการภาค(ศธภ.) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และ รอง ศธภ. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น โดยในคำสั่งให้ ศธ.ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังภายในกระทรวง เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับงบประมาณ เท่ากับว่า ศธ.สามารถกำหนดตำแหน่งจากส่วนราชการอื่นใน ศธ.มากำหนดให้เป็น ศธภ.และรอง ศธภ. ภายใต้สำนักงานปลัด ศธ.ได้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานำอัตราเงินดือนของรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) กลุ่มชั่วคราวและมีเงื่อนไข (รอง ผอ.ดอกจัน ซึ่งตำแหน่งจะถูกยุบเมื่อเกษียณ) ที่ยังว่างและมีเงินเดือน มากำหนดเป็นอัตรา ศธภ. 12 ตำแหน่ง และ รองศธภ. 12 ตำแหน่งได้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ ก.ค.ศ. เสนอ ดังนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะหารือร่วมกันว่า จะสามารถใช้อัตราเงินเดือนในส่วนใดได้บ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจน ก่อนเสนอให้ศธ. โดย อ.ก.พ.กระทรวง กำหนดอัตราดังกล่าวต่อไป... (ขอบคุณแหล่งที่มา :เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2560 http://www.dailynews.co.th/education/549288
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 204 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน
จำนวนผู้ชม 87428 ครั้ง Your IP Address is 54.205.19.31
          วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความรัก สามัคคีในหมู่คณะและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3839 7501-5 โทรสาร 0 3839 7510
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความรัก สามัคคีในหมู่คณะและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตาม Road Map ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเพื่อนพ้องน้องพี่ วังน้ำเขียวเลควิว จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งได้ชี้แจงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Thailand 4.0 การขับเคลื่อนด้วย Education 4.0" โดยนายเสน่ห์ ขาวโต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
วันที่ 16 ธันวาคม 2559สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นำโดยนายสุรชาติ มานิตย์ รอง ผอ.สพม.18 นางรุจนี ด้วงชรา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศข้าราชการครู ซึ่ง สพม.18 เรียกบรรจุจากบัญชี กศจ.ชลบุรี จำนวน 58 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม. 18
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ข้าราชการและบุคลากร สพม.18 นำโดยนายบรรเจิด สายกระซิบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ นายอำนวยพร ทรัพย์คง รองผอ.สพม.7 พร้อมด้วย นางธัญชนก ก้อนเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.7 และคณะศึกษาดูงานจากสพม.7 (ปราจีน-นครนายก-สระแก้ว) ในการศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ณ ห้องประชุม ดร.ประโยชน์-รำแพน เนื่องจำนงค์ (ภาพ/ข่าว : อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุม "ตั้งเทวาประสิทธิ์" ชั้น 2 และในที่ประชุมได้ดำเนินการสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ต่อไป (ภาพ :อารยา/วุฒิศักดิ์ , ข่าว :อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นำโดยนางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการครู กองลูกเสือ กกต เพื่อพัฒนาประชาชน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ร่วมทำกิจกรรม "ลูกเสือจิตอาสา" เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพ ณ บริเวณสนามหลวง (ภาพ:ณัฐณิชา , ข่าว:อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 นำโดย นายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเทวาประสิทธิ์ (ภาพ :อารยา/สิริคุปต์ ข่าว : อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฐมนิเทศข้าราชการครู ซึ่ง สพม.18 เรียกบรรจุจำนวน 20 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ภาพ/ข่าว : อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายสุชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ประธานการประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ.2560 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการในเชิงประจักษ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งมีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีจิตอาสาเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชาที่จำเป็นและขาดแคลน เพื่อเป็นการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ และระยะเวลาที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ (ภาพ/ข่าว :อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ (ภาพ/ข่าว : อารยา )
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/21 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า