Boot Camp
 

ฺBoot Camp
               วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี
          การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.18(2/2560) ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 206 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 88533 ครั้ง Your IP Address is 54.157.239.93
          พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)
 

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน

          วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานการประชุมพร้อมด้วย รองผอ.สพม.18 และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.18(2/2560) ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3839 7501-5 โทรสาร 0 3839 7510
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสมพร ฤทธาภรณ์ รอง ผอ.สพม.18 ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปี 2560 ณ ห้องประชุม ดร.ประโยชน์ - รำแพน เนื่องจำนงค์ อาคาร สพม.18
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความรัก สามัคคีในหมู่คณะและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตาม Road Map ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเพื่อนพ้องน้องพี่ วังน้ำเขียวเลควิว จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งได้ชี้แจงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Thailand 4.0 การขับเคลื่อนด้วย Education 4.0" โดยนายเสน่ห์ ขาวโต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
วันที่ 16 ธันวาคม 2559สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นำโดยนายสุรชาติ มานิตย์ รอง ผอ.สพม.18 นางรุจนี ด้วงชรา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศข้าราชการครู ซึ่ง สพม.18 เรียกบรรจุจากบัญชี กศจ.ชลบุรี จำนวน 58 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม. 18
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ข้าราชการและบุคลากร สพม.18 นำโดยนายบรรเจิด สายกระซิบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ นายอำนวยพร ทรัพย์คง รองผอ.สพม.7 พร้อมด้วย นางธัญชนก ก้อนเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.7 และคณะศึกษาดูงานจากสพม.7 (ปราจีน-นครนายก-สระแก้ว) ในการศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ณ ห้องประชุม ดร.ประโยชน์-รำแพน เนื่องจำนงค์ (ภาพ/ข่าว : อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุม "ตั้งเทวาประสิทธิ์" ชั้น 2 และในที่ประชุมได้ดำเนินการสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ต่อไป (ภาพ :อารยา/วุฒิศักดิ์ , ข่าว :อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นำโดยนางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการครู กองลูกเสือ กกต เพื่อพัฒนาประชาชน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ร่วมทำกิจกรรม "ลูกเสือจิตอาสา" เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพ ณ บริเวณสนามหลวง (ภาพ:ณัฐณิชา , ข่าว:อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 นำโดย นายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเทวาประสิทธิ์ (ภาพ :อารยา/สิริคุปต์ ข่าว : อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฐมนิเทศข้าราชการครู ซึ่ง สพม.18 เรียกบรรจุจำนวน 20 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ภาพ/ข่าว : อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/22 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า