.
 
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความรัก สามัคคีในหมู่คณะและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..