ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 397 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 53 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 14 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการสอน วิชาชีววิทยา 4 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

      ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อเจริญ

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
อุทัยวรรณ แสนอุ่น
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง