จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 849729 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1142 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ28 มีนาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 ครั้งPPT ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน22 มีนาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 217 มีนาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
10 ครั้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ระยอง17 มีนาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
ครั้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 117 มีนาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
ครั้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 117 มีนาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
ครั้งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 217 มีนาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผ„1ค7
ครั้งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 217 มีนาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
34 ครั้งขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม13 มีนาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
17 ครั้งม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี10 มีนาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
11 ครั้งม.มหิดล ประกาศรับมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต10 มีนาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
17 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Summit 20179 มีนาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
14 ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย9 มีนาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
19 ครั้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุโขทัย เขต 228 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. สงขลา เขต 128 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 328 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. แพร่ เขต 228 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พช. เขต 128 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
12 ครั้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.น่าน เขต 128 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. กพ. เขต 128 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการเลิกขยายชั้นเรียน สพป.ยะลา เขต 228 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พช. เขต 328 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการรวมสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 428 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการควบควมโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ 228 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
11 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 256028 กุมภาพันธ์ 2560งานประชาสัมพันธ์
14 ครั้งขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 256027 กุมภาพันธ์ 2560งานประชาสัมพันธ์
19 ครั้งขอเชิญหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าค่ายต่างประเทศ23 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 ครั้งขอเชิญหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์สัมมนา23 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ครั้งขอเชิญหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์อบรมเพิ่มพูรทักษะหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์23 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน23 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 ครั้งขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์23 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
64 ครั้งPPT ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.39 ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.6017 กุมภาพันธ์ 2560งานประชาสัมพันธ์
29 ครั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี17 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สพป.พะเยา 217 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
11 ครั้งการรวมสถานศึกษา สพป.กาญจนบุรี 117 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต9 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 ครั้งลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกร9 กุมภาพันธ์ 2560งานประชาสัมพันธ์
28 ครั้งรับสมัครนักกีฬาเข้าแข่งขันในรายการชิงแช้มป์จังหวัด SPORT HERO7 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์ "โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560"6 กุมภาพันธ์ 2560งานประชาสัมพันธ์
42 ครั้งขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ3 กุมภาพันธ์ 2560งานประชาสัมพันธ์
36 ครั้งโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นสูง31 มกราคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ครั้งอบรมผู้วิชากำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง สองท่อน26 มกราคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งม.มหิดล ประกาศรับมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต23 มกราคม 2560งานประชาสัมพันธ์
15 ครั้งประชาสัมพันธ์ "การประกวดคลิปวีโอ ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ”"22 มกราคม 2560งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.256019 มกราคม 2560งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ “Paly and Learn เพลินใจในพิพิธภัณฑ์”19 มกราคม 2560งานประชาสัมพันธ์
38 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 19 มกราคม 2560งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา19 มกราคม 2560งานประชาสัมพันธ์
ครั้งซีรีย์ความรู้เผยแพร่ เรื่อง “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : Sustainable Tourism19 มกราคม 2560งานประชาสัมพันธ์
19 ครั้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ยโสธร เขต 217 มกราคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36