[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 พร้อมคณะผู้บริหาร สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายวันชัย อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มแผนอัตรากำลัง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"(Professional Learning ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"(Professionak Learning ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สพป.พล เขต 2,สพป.พล เขต 3 เดินทางมาส่ง ดร.มารศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสาววีร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายการุณ. สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมศึกษานิเทศก์ สพม.39 ให้การต้อนรับ นายมนูญ ใยบัวเทศ ประธานคณะกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อมอบนโยบายและแนว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานในการประชุมชี้แจงและขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ฝึกประสบการณ์นักเรียน จัดกิจกรรมตลาดนัดค้าปลีก เปิดโลกกว้างสู่ทางอาชีพ เน้นใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ในการใส่อาหารจำหน่าย ที่โรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผอ.สพม. 39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ 5 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายวันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพม.39 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สนามสอบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สนามสอบ......
อ่านข่าวต่อ....