ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี - นครปฐม)
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 787436  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนปันน้ำใจ(น้ำท่วมภาคใต้)

     วันที่ 19 มีนาคม พ . ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการโรงเรียนปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหิน และโรงเรียนบ้านคงคาล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบอุทกภัย โดยได้นำอุปกรณ์การเรียน กีฬา เสื้อผ้า และอื่นๆ มอบให้ ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหิน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด และโรงเรียนบ้านคงคาล้อม ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง

     ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง (AR) ณ ห้องพุทธชาด โรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ปี 2560

      ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เข่าร่วมการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ปี 2560 กลุ่มดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซีตี จอมเทียนพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี วันที่ 6-7 มีนาคม2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

     นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : “ ราชวินิตและ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 2”

     วันที่ 16 มีนาคม พ. ศ. 2560 กลุ่มโรงเรียนพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดงาน “ ราชวินิตและ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนแนวความคิด และประสบการณ์ ระหว่างบุคลากร อีกทั้งเป็น การเสริมสร้างความภาคภูมิใจ รักและศรัทธาในกลุ่มโรงเรียน โดย นายบำรุงเสียง เพราะดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาจัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

     การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศน. ธวัช หมอยาดี วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลการเรียน

     ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา)

     วันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผอ.สุภัทรา สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จัดโครงการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา) โดยนายชาตรี สุวรรณนที รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดนครปฐม มาร่วมกันจัดหลักสูตรแบบทวิศึกษากับโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
หัวข้อข่าว : วันที่ 16มีนาคม2560 เวลา 80.30 น. นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ให้การต้อนรับ นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) รุ่นที่ 1/2560 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี โดยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

     วันที่ 16มีนาคม2560 เวลา 80.30 น. นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ให้การต้อนรับ นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) รุ่นที่ 1/2560 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี โดยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๕
หัวข้อข่าว : พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟ.ซี ให้เกียรติเป็นประธานใน "พิธีมอบใบประกาศนียบัตร" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยมี ผอ.อุบลวรรณ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนใกล้เคียง ให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี และเป็นกันเอง มีความสุข ด้วยกันอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมครูตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

     ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ผอ.ลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา และคณะบุลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๕
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

     ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในเวลา 13.00 น. ท่าน ผอ.อุบลวรรณ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีในปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษาี 2559 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษาในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น พิธีอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล พิธีบายศรีสู่ขวัญ ร่วมกันขับร้องเพลง"มาร์ชบรรหาร5" และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่น้อง ๆ พี่ ๆ ร่วมกันจัดงานให้ บรรยากาศมีทั้งความสนุกสนาน และอาลัยร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 12 มีนาคม พ. ศ. 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา2559

     วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 ผอ.พยุง ศรันยูญาติวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิการศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบูม แสดงความยินดี กับรุ่นพี่ ม.6 และรุ่นน้อง ม.3

     วันที่ 3 มีนาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ประธานในพิธี จัดกิจกรรมบูม แสดงความยินดี กับรุ่นพี่ ม.6 และรุ่นน้อง ม.3 เนื่องในโอกาสจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จัดโดยประธานสภานักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/266 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ - ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร:๐๓๕๕๓๕๔๑๗ แฟกซ์:๐๓๕๕๓๕๔๑๘

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36