ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี - นครปฐม)
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 776874  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ได้กำหนดจัดงานครบรอบ 60 ปี ในการก่อตั้งโรงเรียนศรีปรจันต์ "เมธีประมุข" ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ฯลฯ ประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี คณะกองผ้าป้า คณะศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน โดยการนำของ ผอ. พินิจ สุทธิรัตน์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล

      นางอุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เป็นผู้นำในการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล โดยมีคณะครู บุคลากร นักเรียน เข้าร่วมการออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข่งแร็งห่างไกลยาเสพติด และเป็นหนึ่งโดยม่พึ่งยาเสพติด ตามคำขวัญของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : สัมภาษณ์พิเศษทางสื่อโทรทัศน์ ในรายการคนหลังข่าว ทางช่อง TNN 24 ประเด็น นิทรรศการสืบสานปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมภาษณ์พิเศษทางสื่อโทรทัศน์ ในรายการคนหลังข่าว ทางช่อง TNN 24 ประเด็น นิทรรศการสืบสานปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย โดยการแสดงดนตรีจากโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุด “ลูกของพระราชา” จะแสดงในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ลานพาร์คพารากอน ห้างสยามพารากอน กรุงเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : งานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรของโรงเรียน นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่า ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ จากนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : พิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน และ เวลา 18.30 น. ณ ลานอโศก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ชั้นล่างอาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัยฯ ผลการเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 อันดับที่ 1 ได้แก่ นายชุมพล แย้มสุข (บ้าน) 3 คะแนนรวม 680 คะแนน อันดับที่ 2 ได้แก่ นายเมธัส ริมส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : มินิคอนเสิร์ตเปิดหมวก “ประสานเสียง ประสานใจ ช่วยอุทกภัย พี่น้องชาวใต้”

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560 คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดมินิคอนเสิร์ตเปิดหมวก “ประสานเสียง ประสานใจ ช่วยอุทกภัย พี่น้องชาวใต้” ณ เวทีใต้อาคาร 7 ชั้น โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
หัวข้อข่าว : จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชน

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผอ.สุภัทรา สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชน โดยวิทยากรให้ความรู้ นายถาวร พงศ์ตระกูลนนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครปฐม ให้ความรู้และมอบทุนการศึกษา 10 ทุน จำนวนเงิน 10,000 บาท แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำหรับแกนนำเยาวชน

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผอ.สุภัทรา สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำหรับแกนนำเยาวชน โดยวิทยากรสาธารณสุขอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มาให้ความรู้แก่ นักเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆาบูชา

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม คุรครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียน ชั้น ม.4/4 - ม.4/7 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆาบูชา ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "ค่ายคณิต - วิทย์ พอเพียงเพื่อพ่อ"

     11 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ค่ายคณิต - วิทย์ พอเพียงเพื่อพ่อ" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์์ ด้านการแก้ปัญหา การให่เหตุผล การสื่อสาร ตลอดจน การเชื่อมโยงความรู้และความคิดสร้างสรรค์ โดยจะมีการบูรณาการความรู้ STEM และเศรษฐกิจพิเพียง ซึงจัด วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม และ ณ สวนสนปิพัทธ์ จ.ประประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อย ดร.มนต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.2

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรม พม. เพื่อพ่อหลวง เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พม. เพื่อพ่อหลวง เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมและโรงเรียนเทศบาล 4......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันที่ 26 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 38

     สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา เหรียญทองประเภทกระค้ำหญิง นางสาวสุทธิกานต์ คำมูล เหรียญทองแดงประเภมกระโดดค้ำ นางสาวสิริกร ศิริคำ เหรียญทองแดงประเภทเดินทน 3,000 ม นางสาวกุหลาบ ผาภูมิชโลธร เหรียญทอง ประเภทกระค้ำชาย นายกสินภพ ชมชะนัด เหรียญเงิน ประเภทกระโดดค้ำ นายธีรภทร โพธิ์มี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันที่ 10 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดการอบรมโครงการศูนย์เสมารักษ์ และศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนจังหวัดนครปฐม

     10 มกราคม 2560 โครงการศูนย์เสมารักษ์ และศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพ เครือข่ายพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2560ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2560 โดยมี ท่านอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม อาคาร 70ปีไทยประกันชีวิต ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/263 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ - ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร:๐๓๕๕๓๕๔๑๗ แฟกซ์:๐๓๕๕๓๕๔๑๘

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36