ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี - นครปฐม)
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 788718  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หัวข้อข่าว : ค่ายกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ พัฒนาอีคิว STEM

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ พัฒนาอีคิว STEM. แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี

     ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาครูสู่สะเต็มศึกษา ในยุค Thailand ๔.๐

     26 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผอ.สุภัทรา สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาครูสู่สะเต็มศึกษา ในยุค Thailand ๔.๐ โดย ผศ. ดร.กรัณย์พล วิรรธมงคล รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มาให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
หัวข้อข่าว : รงเรียนหนองหญ้าไซวิทยายินดีต้อนรับ เถ้าแก่น้อยและทีมนักแสดงนำจากหนังสั้นเรื่อง SHARE

     วันที่ 26 มีนาคม 2560 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยายินดีต้อนรับ เถ้าแก่น้อยและทีมนักแสดงนำจากหนังสั้นเรื่อง SHARE ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณบริษัทเถ้าแก่น้อยที่ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
หัวข้อข่าว : ครูผู้สอนดีเด่น และปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา2558 และ ประจำปีการศึกษา2559

     วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น และปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2558 และ ประจำปีการศึกษา2559 โดยท่าน ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานในการมอบรางวัลครูดีเด่นของสมาคมข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : การประชุมปฏิบัติการสัมมนาครู บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

      วันที่ 21 - 22 มีนาคม พ. ศ. 2560 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมปฏิบัติการสัมมนาครู บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ หอประชุมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนปันน้ำใจ(น้ำท่วมภาคใต้)

     วันที่ 19 มีนาคม พ . ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการโรงเรียนปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหิน และโรงเรียนบ้านคงคาล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบอุทกภัย โดยได้นำอุปกรณ์การเรียน กีฬา เสื้อผ้า และอื่นๆ มอบให้ ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหิน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด และโรงเรียนบ้านคงคาล้อม ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง

     ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง (AR) ณ ห้องพุทธชาด โรงเรียนภัทรญาณวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ปี 2560

      ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เข่าร่วมการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ปี 2560 กลุ่มดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซีตี จอมเทียนพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี วันที่ 6-7 มีนาคม2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

     นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อข่าว : “ ราชวินิตและ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 2”

     วันที่ 16 มีนาคม พ. ศ. 2560 กลุ่มโรงเรียนพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดงาน “ ราชวินิตและ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนแนวความคิด และประสบการณ์ ระหว่างบุคลากร อีกทั้งเป็น การเสริมสร้างความภาคภูมิใจ รักและศรัทธาในกลุ่มโรงเรียน โดย นายบำรุงเสียง เพราะดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาจัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

     การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศน. ธวัช หมอยาดี วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลการเรียน

     ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา)

     วันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผอ.สุภัทรา สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จัดโครงการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา) โดยนายชาตรี สุวรรณนที รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดนครปฐม มาร่วมกันจัดหลักสูตรแบบทวิศึกษากับโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
หัวข้อข่าว : วันที่ 16มีนาคม2560 เวลา 80.30 น. นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ให้การต้อนรับ นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) รุ่นที่ 1/2560 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี โดยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

     วันที่ 16มีนาคม2560 เวลา 80.30 น. นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ให้การต้อนรับ นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) รุ่นที่ 1/2560 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี โดยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/266 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๒ - ๓ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร:๐๓๕๕๓๕๔๑๗ แฟกซ์:๐๓๕๕๓๕๔๑๘

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36