[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ห้องสมุดยุคดิจิตอลและศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.๙ ได้เป็นประธานการประชุมสัมนา เรื่อง ห้องสมุดยุคดิจิตอลและศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ออกบูทผลไม้
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสงวนหญิง ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูท เนื่องในวันเกิด พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ โดยโรงเรียนสงวนหญิงได้นำผลไม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรบการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสงวนหญิงได้จัดการอบรมการจัดดอกไม้แบบ Ikebana ศิลปะจากประเทศญี่ปุ่น โดย madame Yukiyo Sakata ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อการเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับการประเมินตามสภาพจริง สพม.9
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2528 ดร เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 รับการประเมินตามสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ อาค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมคนใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ส่งนางวรรณพัทร ซื่อตรง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาดูงานคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น.โรงเรียนสงวนหญิง โดยผอ.ประชอบ หลีนุกูล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
คณะครู นักศึกษา มศว.สาขาวิชาเคมี
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 นายประชอบ หลีนุกูล ให้การต้อนรับคณะครู นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาเคมี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาดูงานจากคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสงวนหญิง โดยผอ.ประชอบ หลีนุกูล ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อให้มีทักษะพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา14.30 น. โรงเรียนสงวนหญิงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นกา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบทุนมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส กำหนดมอบทุนแก่นักเรียน โดยคุณวราวุธ ศิลปอาชา เป็นผู้มอบทุนแก่นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสงวนหญิงได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทำบุญวันแม่
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 07.40 น. โรงเรียนสงวนหญิง ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันแม่ โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรมการเขียนพู่กันจีน
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ผอ.ประชอบ หลีนุกูล ให้การต้อนรับจากคณะครูมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการเขียนพู่กันจีน ณ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาดูงานจากคณะครูโรงเรียนผดุงปัญญา
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสงวนหญิง โดยผอ.ประชอบ หลีนุกูล ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดหวัดตาก เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียน
โรงเรียนสงวนหญิง ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ โรงเรียนสงวนหญิง และในวันที่ 31 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนสงวนหญิงได้เข้าร่วมขบวน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานวันภาษาไทย
วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนสงวนหญิงได้จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยขึ้น โดยมีกิจกรรม เช่น การแข่งขันตำน้ำพริกลีลา การแข่งขัน SY ก๊อตทาเลนท์ การออก..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]