จำนวนผู้ใช้งาน 37 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6383989 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2138 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ2 ธันวาคม 2557ป่าแดดวิทยาคม
105 ครั้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก27 พฤศจิกายน 2557โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
95 ครั้งสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ21 พฤศจิกายน 2557เชียงของวิทยาคม
82 ครั้งประกวดราคาจ้าง การจ้างซ่อมแซม และเสริมความแข็งแรงโครงสร้างอาคารฯจากแผ่นดินไหว20 พฤศจิกายน 2557แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา และสังคมศึกษา20 พฤศจิกายน 2557แม่เจดีย์วิทยาคม
127 ครั้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร(รายการแก้ไข) ลว.18 พ.ย. 255718 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล(รายการแก้ไข) ลว.18 พ.ย. 255718 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแบบแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการเลือกตั้ง อกคศ.เขต17 พฤศจิกายน 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 255717 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 ครั้งคู่มือการจัดการเลือกตั้ง อนุกรรมการ ใน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา ฯ14 พฤศจิกายน 2557กลุ่มอำนวยการ
85 ครั้งสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น12 พฤศจิกายน 2557โรงเรียนพญาเม็งราย
127 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา11 พฤศจิกายน 2557พานพิทยาคม
126 ครั้งคู่มือการเลือกตั้ง อกคศ.เขต10 พฤศจิกายน 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูคอมพิวเตอร์7 พฤศจิกายน 2557บุญเรืองวิทยาคม
121 ครั้งประกวดราคาจ้างปรุงปรับซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเร7 พฤศจิกายน 2557ปล้องวิทยาคม
111 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา7 พฤศจิกายน 2557พานพิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ครูคอมพิวเตอร์6 พฤศจิกายน 2557บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งการโอนเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.25566 พฤศจิกายน 2557กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
119 ครั้งใบสั่งจองหนังสือวันเด็ก6 พฤศจิกายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศผลสองการคัดเลือกครูฟิสิกส์3 พฤศจิกายน 2557พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งแก้ไข ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม1 พฤศจิกายน 2557บุญเรืองวิทยาคม
109 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนฟิสิกส์31 ตุลาคม 2557พะเยาประสาธน์วิทย์
102 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม31 ตุลาคม 2557บุญเรืองวิทยาคม
117 ครั้งขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ31 ตุลาคม 2557ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
106 ครั้งคู่มือการควบคุมภายใน (ไฟล์ word)31 ตุลาคม 2557กลุ่มอำนวยการ
123 ครั้งคู่มือการควบคุมภายใน (ไฟล์ PDF)31 ตุลาคม 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนวิชาสังคมศึกษา31 ตุลาคม 2557งานธุรการโรงเรียนเวียงแก่นวิทย
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งครูสังคม29 ตุลาคม 2557ธุรการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
98 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย28 ตุลาคม 2557งานธุรการโรงเรียนเวียงแก่นวิทย
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ27 ตุลาคม 2557ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
110 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างสอนวิชาฟิสิกส์27 ตุลาคม 2557พะเยาประสาธน์วิทย์
117 ครั้งรายการแก้ไข(การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล)27 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
116 ครั้งรายการแก้ไข(การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร)27 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งคู่มือการปฏิบัติงงานการควบคุมภายในสถานศึกษา27 ตุลาคม 2557กลุ่มอำนวยการ
100 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา25 ตุลาคม 2557พานพิทยาคม
108 ครั้งการรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา วิชาเอกสังคม 2 อัตรา**24 ตุลาคม 2557พะเยาพิทยาคม
88 ครั้งโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูศิลปะ23 ตุลาคม 2557จันจว้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ23 ตุลาคม 2557จันจว้าวิทยาคม
86 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก22 ตุลาคม 2557ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
110 ครั้งประกาศรับสมัครครูภาษาอังกฤษ21 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
124 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าวชั่วคราวตำแหน่งครูสังคมฯ20 ตุลาคม 2557งานบุคลากรโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก20 ตุลาคม 2557ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูฟิสิกส์)15 ตุลาคม 2557พะเยาประสาธน์วิทย์
89 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าวชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยย13 ตุลาคม 2557งานธุรการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
94 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อ.แม่จัน11 ตุลาคม 2557จันจว้าวิทยาคม
104 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย10 ตุลาคม 2557ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
103 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา10 ตุลาคม 2557ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
88 ครั้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผุ้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม A.L.T.C10 ตุลาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 3/2557 ลว. 8 ตุลาคม 25579 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
105 ครั้งสรุปขั้นตอนการรับ-ส่ง obec e-office สพม.367 ตุลาคม2557กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36