จำนวนผู้ใช้งาน 33 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6383979 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2138 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและเจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ)12 พฤศจิกายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งประการผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา11 พฤศจิกายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
121 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)11 พฤศจิกายน 2556ดอนชัยวิทยาคม
95 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)11 พฤศจิกายน 2556ดอนชัยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว8 พฤศจิกายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
96 ครั้งแจ้งโรงเรียนรับเงินค่าใข้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการปฏิบัติธรรมในโรงเรียนในฝัน6 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) 1 อัตรา6 พฤศจิกายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม4 พฤศจิกายน 2556ขุนตาลวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม4 พฤศจิกายน 2556ขุนตาลวิทยาคม
127 ครั้งการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป1 พฤศจิกายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งรายชื่อที่ไม่สามารถโอนเงินรางวัลปี 2554 เข้าบัญชีได้30 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งข้าราชการในสังกัด สพม.36 ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน30 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
122 ครั้งรายการโอนเงินรางวัลประจำปี 255430 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศ สพม.36 เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 29 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ28 ตุลาคม 2556เชียงคำวิทยาคม
127 ครั้งตารางสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 221 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
82 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ16 ตุลาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
95 ครั้งแจ้งยกเลิกการประชุมอบรมโครงการชวนคิดพาทำผลงานวิชาการ16 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้นำส่ง ตรวจสอบเครื่องราชฯปี 53 หากไม่มีโปรดแจ้ง จนท.11 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง11 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งรายงานการวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 2 (ฉบับสรุป)9 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 48 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 38 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 28 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 18 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
117 ครั้งร.ร.ที่จัดส่งตรวจสอบเครื่องราช ปี 53 ตาม หนังสือ ศธ04266/6359 ลว. 1 ต.ค. 56 8 ตุลาคม 2556บริหารงานบุคคล (
123 ครั้งประกาศรายชื่อครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป8 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งแข่งขันสวดพระธรรม7 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
114 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขทึ่ 1/2557 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 25564 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
120 ครั้งประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราววิทยาศาสต4 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
123 ครั้งอบรม SS.V.T.C4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งห้องสอบ 1 อำเภอ 1 ทุน จ.พะเยา4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งห้องสอบ 1 อำเภอ 1 ทุน จ.เชียงราย4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
92 ครั้งสวดมนต์หมู่4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
116 ครั้งประกวดคลิปวีดีโอ3 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
122 ครั้งแบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร เพิ่มเติมปีการเศึกษา3 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
126 ครั้งแจ้งรายชื่อบุคลากร รับใบชำระเงินกู้ ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่การเงิน3 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูชาวไทย) จำนวน 3 อัตรา3 ตุลาคม 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) สอนภาษาอังกฤษ 2 อัตรา3 ตุลาคม 2556พานพิทยาคม
113 ครั้งผลการแข่งขันในกิจกรรมเยาวชน งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 25562 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
114 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกสังคมศึกษา30 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
126 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 99/25556 ลงวันที่ 30 กันยายน 255630 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 ครั้งประกาศผลสอบพนักงานราชการ29 กันยายน 2556วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งแบบบันทึกคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่าน ชั้น ม.129 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
113 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป28 กันยายน 2556วัดถ้ำปลาวิทยาคม
117 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา(แก้ไข)26 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
120 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 96/2556 ลงวันที่ 25 กันยายน 255626 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
59 ครั้งแจ้งบุคลากรในสังกัดรับใบชำระเงินกู้/ใบเสร็จรับเงิน ธ.กรุงไทย เดือน ก.ย.25 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
93 ครั้ง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)25 กันยายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป23 กันยายน 2556วัดถ้ำปลาวิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36