จำนวนผู้ใช้งาน 31 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6383972 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2138 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
125 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา23 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งตัวอย่างเอกสารประกอบการประกวดตามโครงการฯ OBEC AWARDS ประจำปี 255621 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
81 ครั้งหลักสูตร "ชวนคิดพาทำ ผลงานวิชาการเพื่อส่งผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ"19 กันยายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
97 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 93/2556 ลงวันที่ 17 กันยายน 255617 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
116 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้ฯ12 กันยายน 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
98 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ11 กันยายน 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
108 ครั้งแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัด รับใบชำระเงินกู็/ใบเสร็จรับเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ11 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
81 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 กันยายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
108 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 90/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 255610 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
115 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนเอกภาษาจีน9 กันยายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
113 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ6 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
123 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 89/2556 ลงวันที่ 5 กันยายน 25565 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102 ครั้งตัวอย่างรายงาน​เดินทางไปร​าชการอบ​รมสัมมนาเชิ​งปฏิบัติธร​รมในฝัน รุ่นยกโรงเรียน5 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
101 ครั้งแจ้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบดำเนินงานผ่านระบบe-GP4 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
127 ครั้งเอกสารส่งเบิกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
77 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานการเงินและบัญชี3 กันยายน 2556เชียงคำวิทยาคม
99 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 87/2556 ลงวันที่ 3 กันยายน 25563 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ3 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 86/2556 ลงวันที่ 3 กันยายน 25562 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
71 ครั้งประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป2 กันยายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
69 ครั้งแบบสำรวจข้อมูลครูเกษียณ ๒๕๕๖2 กันยายน 2556กลุ่มอำนวยการ
121 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 85/2556 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 255630 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
112 ครั้งทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต29 สิงหาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
97 ครั้งประกาศทุนมูลนิธิทวีบุญยเกตุปี 255629 สิงหาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
95 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 84/2556 วันที่ 28 สิงหาคม 255628 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
93 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 81/2556 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 255628 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ภาษาอังกฤษ)28 สิงหาคม 2556บุญเรืองวิทยาคม
115 ครั้งรับสมัครยามรักษาการณ์27 สิงหาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
70 ครั้งประการสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า27 สิงหาคม 2556แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
116 ครั้งด่วนที่สุดแก้ไขกำหนดการจัดกิจกรรมหนึ่งใจ...ติวให้น้อง26 สิงหาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน26 สิงหาคม 2556เชียงของวิทยาคม
97 ครั้งจำนวนห้องสอบและจำนวนนักเรียนการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 255623 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
86 ครั้งประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งพนักงานราชการ ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา22 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
61 ครั้งประกาศรับสมัครอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน21 สิงหาคม 2556เทิงวิทยาคม
127 ครั้งยกเลิกสอบราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน21 สิงหาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
38 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานราชการ(ครูผู้สอนสังคมศึกษา)20 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
126 ครั้งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ16 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 ครั้งเชียงของวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ (053791434)16 สิงหาคม 2556เชียงของวิทยาคม
117 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 80/2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 255616 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 27/2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 255616 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรรเป็นพนักงานราชการ15 สิงหาคม 2556เชียงแสนวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคม13 สิงหาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
117 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง11 สิงหาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
115 ครั้งประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม8 สิงหาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 25568 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
126 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานเลขานุการ8 สิงหาคม 2556เชียงคำวิทยาคม
102 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 79/2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 25568 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างเอกสังคม7 สิงหาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและครุภัณฑ์ 7 สิงหาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36